Fondul european de apărare este alcătuit dintr-o fereastră pentru cercetare și o fereastră pentru capabilități

0

Elaborarea în comun a unor proiecte privind capabilitățile, stabilite de comun acord de către statele membre pentru a completa lipsurile majore existente și pentru a dezvolta tehnologiile viitorului, este esențială pentru a atinge nivelul de ambiție al UE aprobat de Consiliul European în decembrie 2016.

Consiliul European solicită să se ajungă la un acord rapid privind propunerea referitoare la un program european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, în vederea punerii sale rapide în aplicare, înainte să fie concepute programe mai cuprinzătoare pe termen mediu. Consiliul European face apel la statele membre să identifice proiecte corespunzătoare privind capabilitățile pentru Fondul european de apărare și pentru programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării. Statele membre ale UE sunt invitate să avanseze lucrările cu privire la opțiuni pentru achiziția în comun de capabilități în cadrul Fondului european de apărare pe baza unor mecanisme solide de finanțare.

Obiectivul este de a oferi capabilități, de a asigura o bază competitivă, inovatoare și echilibrată pentru industria apărării europene la nivelul întregii UE, inclusiv prin intermediul cooperării transfrontaliere și al participării IMM-urilor, precum și de a contribui la o cooperare mai largă în domeniul apărării la nivel european, prin valorificarea sinergiilor și prin mobilizarea sprijinului UE în completarea finanțării din partea statelor membre.
Dezvoltarea industrială europeană în domeniul apărării va necesita, de asemenea, sprijinul UE pentru investițiile IMM-urilor și ale întreprinderilor de dimensiuni intermediare (cu capitalizare medie) în domeniul securității și al apărării. În acest sens, Consiliul European reamintește apelul său adresat Băncii Europene de Investiții de a examina măsuri cu scopul de a susține investițiile în activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here