Deputatul PNL, Cristian Buican: Analiza repartiției fondurilor PNDL II în județul Vâlcea

0

În ciuda nenumăratelor asigurări venite din partea doamnei Sevil Shhaideh, conform cărora fondurile repartizate prin PNDL II vor respecta un altgoritm matematic, obiectiv și în concordanță cu recomandările Băncii Mondiale privind repartiția de fonduri guvernamentale, analiza de mai jos demonstrează contrariul. Mai mult decât atât, discrepanțele de alocări de fonduri între localități similare, cu necesar de dezvoltare similar, dar cu primari de coloratură politică diferită, sunt așa de mari încât singura explicație logică rezonabilă este accea că și aceste fonduri au fost alocate pe criteriu politic.

Repartiția fondurilor pe PNDL II din județul Vâlcea are un puternic caracter politic și o importantă componentă de canibalizare a fondurilor destinate modernizări drumurilor, în sensul că mai mult de jumătate din fondurile destinate acestui capitol de investiții au fost alocate Consiliului Județean, în detrimentul primăriilor.

Vom demonstra nu doar repartiția fondurilor pe criterii politice, ci și încălcarea prevederilor legale și a recomandărilor Băncii Mondiale în ceea ce privește repartiția de fonduri publice pe PNDL II.

  1. Repartiție fonduri PNDL II – în funcție de tipul investiției

Acest grafic ne demonstrează că prioritizarea investițiilor și criteriile de specialitate menționate de reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) conform cărora vor fi finanțate cu prioritate, școlile, grădinițele, rețele de apă și canal nu erau altceva decât ”povești de adormit copii”. În condițiile în care jumătate din fonduri s-au alocat către drumuri (la care se pot aduna și cei 8% pentru poduri – fiind vorba tot de infrastructură rutieră) și doar 5% pentru grădinițe, 9% pentru școli, 10% pentru apă și 14% pentru canalizare, este limpede că criteriile enunțate de reprezentanții MDRAPFE au fost doar minciuni.

  1. Repartiție fonduri PNDL II – în funcție de coloratura politică a beneficiarului

Când peste 60% din fonduri sunt alocate unor entități conduse de reprezentanți ai PSD, este foarte clar că fondurile au fost alocate pe criteriul politic, și nu în urma unei prioritizări, în funcție de necesități și în niciun caz după o formulă matematică, așa cum susține Sevil Shhaideh. Mai mult decât atât se poate observa o canibalizare între Consiliul Județean și primării, forului județean fiindu-i repartizate aproximativ 30% din fonduri, în condițiile în care localitățile au un necesar de finanțare mult mai mare și acut decât Consiliul Județean.

  1. Repartiție fonduri infrastructură rutieră – în funcție de beneficiari (CJ sau primării)

Din totalul fondurilor destinate reabilitării drumurilor comunale și județene, sumă ce reprezintă aproximativ 50% din totalul sumei repartizate județului Vâlcea, Consiliului Județean i-au fost alocate peste 57% din fonduri. Asta demonstrează, negru pe alb, că Instituția Consiliului Județean Vâlcea a văduvit localitățile județului de mai mult de jumătate din fondurile destinate reabilitării și modernizării drumurilor. Asta în condițiile în care Instituția Consiliului Județean are la dispoziție și fondurile europene de pe POR pentru modernizarea drumurilor județene.

Un alt argument care demonstrează faptul că această repartiție de fonduri nu a respectat legea și a fost făcută pe criterii politice și de clan, este și lista cu drumurile județene aprobate spre finanțare. Încă din anul 2016, Banca Mondială, în urma unui proiect, Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparent a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020, cod SMIS 48659, a stabilit criterii clare și a recomandat MDRAPFE punctaje pe baza cărora să fie alocate fondurile pentru reabilitarea drumurilor județene. Tot în urma acestui proiect, Banca Mondială a pus la dispoziția Ministerului, Ghidul de Investiții pentru Drumuri Județene, document ce permite unui consiliu județean să își facă un plan de investiții pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor județene pe care le administrează. Ghidul nu este gândit într-un mod normativ.Acest ghid oferă, pe de o parte, un estimativ privind bugetul care ar putea fi alocat de fiecare consiliu județean, iar pe de altă parte, oferă o serie de criterii obiective (datele pe trafic, populația deservită pe kilometru, conexiunea la oportunități sau conexiunea la infrastructură majoră) pentru a prioritiza investițiile pentru drumuri județene. În măsura în care planul de investiții al consiliului județean pe 2014-2023 se află sub valoarea propusă în acest ghid, autoritățile pot folosi ghidul pentru a identifica potențiale alte proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de drumuri județene. http://www.mdrap.ro/userfiles/smis48659/ghid1.pdf

Din analiza proiectelor aprobate pentru modernizarea unor drumuri județene pe PNDL II, corelat cu informațiile din acest ghid despre judeţul Vâlcea (pag. 474-485, în special prioritizarea de la pag. 484), rezultă faptul că existau alte drumuri județene care în urma analizei de specialitate a Băncii Mondiale și a unor criterii clare, obiective și nepărtinitoare ar fi trebuit să aibă prioritate spre modernizare.

  1. Repartiție fonduri infrastructură rutieră – în funcție de beneficiar, corelat cu coloratura politică a acestuia

Pe lângă canibalizarea fondurilor destinate pentru modernizarea drumurilor de către Consiliul Județean în defavoarea primarilor, se poate observa din acest grafic că în ciuda faptului că PNL are 49 de edili și PSD doar 34, suma primită de edilii PSD pentru modernizarea drumurilor comunale este cu 70% mai mare. Dacă adunăm suma primită de CJ și suma primită de primarii PSD pentru modernizarea drumurilor pe PNDL II, rezultă faptul că în județul Vâlcea, PSD primește peste 80% din fondurile repartizate pentru modernizarea drumurilor. Subliniem faptul că fondurile pentru drumuri reprezintă aproximativ 50% din totalul de fonduri alocate pe PNDL II județului Vâlcea. Aceasta reprezintă dovada faptului că aceste fonduri au fost repartizate pe criterii politice și de clan.

  1. Repartiție fonduri grădinițe, școli, dispensare, apă, canal, iluminat public – în funcție de coloratura politică a beneficiarului

 

Chiar dacă poate părea că în cazul fondurilor pentru apă, canal și școli, primarii PNL ar fi avantajați, reamintim faptul că fondurile destinate grădinițelor, școlilor, dispensarelor, apă, canal și iluminat public reprezintă doar 50% din totalul de fonduri. Mai mult decât atât, se poate observa foarte clar că localitățile conduse de edili PNL sunt oarecum avantajate doar în cazul  tipului de lucrări de investiții (apă, canal) care asigură un disconfort pe termen scurt și mediu cetățenilor ce locuiesc în zonă, prin lucrări ce durează și care afectează infrastructura rutieră, în timp ce localitățile conduse de edili PSD sunt avantajate în ceea ce privește realizarea de investiții cu impact major asupra cetățenilor, cu termene de finalizare scurte (construcția de gradinițe, dispensare sau rețele de iluminat).

Din păcate, și în cazul acestor fonduri alocate localităților se constată o încalcare a recomandărilor Băncii Mondiale. Tot prin intermediul  proiectului Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparent a proiectelor de infrastructură finanţate din instrumente structurale şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020, cod SMIS 48659, Banca Mondială a stabilit criterii clare și a recomandat MDRAPFE punctaje pe baza cărora să fie alocate fondurile pentru dezvoltarea infrastructurii sociale și rutiere a unităților administrativ teritoriale. Ghidul de Investiții pe Drumuri Comunale și Infrastructură Socială se adresează în primul rând comunelor din România. Acest ghid poate fi utilizat de către autoritățile locale în procesul de identificare a unui pachet integrat de investiții pe anumite domenii. De exemplu, un primar ar putea descoperi că pentru comuna sa sunt prioritare investițiile în infrastructura de sănătate iar investițiile în infrastructură educațională au o prioritate mai scăzută – pe fondul, de exemplu, a unei îmbătrâniri a populației în comună. Aceasta nu presupune că e obligatorie o astfel de opțiune. Ghidul este gândit ca un instrument care poate ajuta la luarea decizilor, nu ca un instrument normativ.  http://www.mdrap.ro/userfiles/smis48659/ghid2.pdf

De exemplu, din analiza proiectelor aprobate pentru construcția sau modernizarea de dispensare pe PNDL II, corelat cu informațiile din acest ghid despre judetul Vâlcea (pag. 721-738, în special prioritizarea infrastructurii de sănătate de la pag. 729), rezultă faptul că din 15 localități în care Banca Mondială a identificat o necesitate de investiții în infrastructura de sănătate, doar în 5 au fost aprobate de către Minister construcția sau reabilitarea dispensarelor.

Concluzii

Toate argumentele de mai sus și graficele aferente demonstrează, fără echivoc, faptul că alocările de fonduri pe PNDL II pentru județul Vâlcea nu au respectat prevederile legale, criteriile stabilite de Minister și recomandările Băncii Mondiale privind transparența și eficiența alocării și  cheltuirii fondurilor publice. Mai mult decât atât, reiese destul de clar că această repartiție de fonduri are  un puternic caracter politic și o importantă componentă de canibalizare a fondurilor din partea Consiliului Județean, în defavoarea unităților administrativ teritoriale.

Având în vedere toate aceste concluzii, Partidul Național Liberal filiala Vâlcea anunță public că va contesta alocările de fonduri pe PNDL II din județul Vâlcea și va organiza o întâlnire cu primarii PNL pentru a stabili calea de urmat. Subliniem faptul că vom face toate demersurile legale aflate la dipoziție (demersuri parlamentare, plângeri penale, contestarea ordinelor emise de Minister în contencios administrativ) pentru remedierea acestei situații și vom milita pentru o alocare de fonduri echilibrată, în concordanță cu criteriile recomandate de Banca Mondială și de necesitățile reale ale localităților.

Cabinet Deputat Cristian Buican

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here