Consiliul Național al Elevilor și Uninea Liceenilor Maghiari din România își exprimă nemulțumirea cu privire la regulamentele de organizare și funcționare ale unităților de învățământ

0

Consiliul Național al Elevilor și Uninea Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ) își exprimă nemulțumirea cu privire la superficialitatea cu care sunt elaborate regulamentele de organizare și funcționare ale unităților de învățământ preuniversitar, dar și față de modul în care au fost tratați elevii ce și-au susținut drepturile.

În primul rând, sesizăm periodic cazuri în care regulamentele de organizare și funcționare ale școlilor încalcă diferite prevederi ale legislației specifice domeniului educațional, precum Statutul Elevului, primul document care reglementează distinct drepturile și obligațiile elevilor înmatriculați în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, particular sau confesional din România, sau Legea Educației Naționale. Cu toate că acest document a intrat în vigoare acum mai bine de un an, nu doar că nu este respectat, ci conținutul său lipsește în continuare din regulamente aprobate la nivel de școală, iar elevii nu sunt informați cu privire la întreaga listă de drepturi de care beneficiază.

Considerăm relevant în acest sens exemplul elevilor din Cluj care au fost dați afară de la ore pe considerente legate de aspectul fizic, al căror drept la educație a fost încălcat. Suntem de părere că o condiționare a accesului la orele de curs de aspecte precum lungimea părului sau existența bărbii este în contradicție cu principiile care ar trebui să guverneze sistemul de învățământ, în speță principiul echității, în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare. Totodată, nu putem fi de acord nici cu modul în care ministrul educației a gestionat problema, declarând că unitățile de învățământ preuniveristar își pot adopta propriul regulament, nemenționând însă și obligativitatea acestuia de a se supune legii. Credem că școala ar trebui să fie un mediu sigur, care să încurajeze exprimarea individualității elevilor și să valorifice diferențele dintre aceștia în contextul promovării toleranței, nu să îi sancționeze în baza unor criterii subiective. Evidențiem riscul ca elevii să fie îndepărtați de școală, iar aceștia șă dezvolte o repulsie față de actul de învățare, ceea ce va avea consecințe negative asupra parcursului lor academic.

Un alt drept a cărui încălcare ne este semnalată frecvent de către elevi este stipulat explicit la art. 15 litera k) din Statutul Elevului și le permite elevilor majori părăsirea perimetrului școlii în timpul programului școlar. Invocăm aici incidentul mediatizat de la un liceu de Galați, unde elevii majori au fost privați de libertate în temeiul unei prevederi a regulamentului de ordine interioară. Subliniem că aceștia au capacitate de exercițiu deplină și răspund pentru faptele lor în fața legii, în timp ce această interdicție abuzivă îi poate încuraja pe elevi să găsească alte metode de a părăsi curtea școlii, care să le pună în pericol sănătatea.

Specificăm faptul că situațiile menționate de noi nu sunt izolate, ci se regăsesc la nivel național și, în consecință, solicităm de urgență Ministerului Educației Naționale să demareze o acțiune prin care inspectoratele școlare județene, prin atribuțiile lor, să se asigure de aplicare legislației în vigoare, dar și de respectarea tuturor drepturilor elevilor în cadrul școlilor din România.

„Adesea ne confruntăm cu diferite împrejurări în care elevilor nu le sunt cunoscute sau recunoscute drepturile în cadrul școlii. Milităm pentru un mediu școlar care să fie construit pe respect reciproc și pentru un sistem de învățământ cu adevărat centrat pe elev și pe nevoile acestuia, iar aceste situații ce apar frecvent nu sunt compatibile cu o astfel de viziune. Nu doar că limitarea acestor drepturi nu s-a dovedit a aduce beneficii, ci, dimpotrivă, a creat tensiune între actorii educaționali, ce poate doar afecta calitatea procesului de predare-învățare. Mai mult decât atât, dorim să punem accent pe faptul că, deși școlile își adoptă propriul regulament de organizare și funcționare, conținutul acestuia trebuie să fie în mod obligatoriu corelat cu prevederile legislației în vigoare”, a declarat Ioana BĂLTĂREȚU, președintele Consiliului Național al Elevilor (CNE)

„Nu trebuie să uităm ordinea de punere în aplicare a actelor normative. Trebuie să spunem NU manipulării deoarece trăim într-o țară în care aparent este acceptabil ca un ministru să apere conducerea unei școli prin minciună, ori prin necunoaștere. Sincer nu știu care este mai grav. Orice aberație într-un regulament de ordine interioară de genul reglementării lungimii părului la elevi devine nulă de drept, deoarece este în contradicție cu acte normative superioare, indiferent dacă a semnat acel elev regulamentul sau nu”, a declarat Péter OLCSVÁRI, președinte executiv al Uniunii Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ).

Biroul de Presă al Consiliului Național al Elevilor

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here