Politica publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale adusă în atenția opiniei publice într-o consultare on-line

0
Parlamentarii PSD Gorj se țin de promisiune

Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială și partenerii săi, Ministerul
Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului, organizează în
perioada 05 iunie 2019 – 05 iulie 2019 consultarea on-line pe marginea propunerii de
politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale elaborată în cadrul
proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional”.

Scopul acestui proces de consultare este de a obține informații relevante din partea
factorilor interesați cu privire la propunerea de politică publică alternativă privind
meșteșugurile tradiționale elaborată în cadrul proiectului amintit mai sus și de a verifica
totodată măsura în care prevederile propunerii politicii publice necesită eventuale
îmbunătățiri. La această consultare sunt invitați să participe reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul meșteșugurilor tradiționale, personal din autoritățile și instituțiile publice relevante, meșteșugari și alți factori interesați de la nivel național.

Propunerea de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale poate fi
vizualizată pe pagina de internet aferentă proiectului, accesând următorul link:
https://crsds.ro/wp-content/uploads/2019/06/PPPM7_CONSULTARE.pdf .

Persoanele interesate să participe la procesul de consultare sunt invitate să analizeze
propunerea de politică publică și apoi să completeze chestionarul care se regăsește la:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP1z49mvHw3lFLqfihgCwnW63Bj44w0_chW-1m__X-FAHWw/viewform .

Proiectul „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” este cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și se derulează în perioada 3 septembrie 2018 – 2 noiembrie 2019. Valoarea totală a proiectului este de 934.105,58 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 770.988,47 lei.

Detalii despre proiect sunt disponibile pe website-ul www.crsds.ro, unde se regăsește și
analiza documentată privind meșteșugurile tradiționale intitulată “Meșteșugurile
tradiționale sub lupă” https://crsds.ro/wp-content/uploads/2019/04/Analizamestesuguri-traditionale-FINALA.pdf, de la care a pornit propunerea de politică publică supusă consultării, dar și pe pagina de facebook dedicată proiectului www.facebook.com/mesteshukar.traditional.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here