PNL Vâlcea cu multă stimă, o trage de urechi pe Nicoleta Chera

0
Imaginea din ARHIVĂ și titlul articolului - nu sunt sugerate de PNL Vâlcea

PNL Vâlcea, 23 februarie 2018 – Comunicat de Presă 

În ziarul Jurnal Vâlcean din data de 22 februarie ați publicat un articol cu titlul ”Consilierul Băzăvan vot împotriva salvării Liceului Oltchim! Rușine PNL” în care invocați o presupusă hotărâre:Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic «Oltchim» solicită Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea schimbarea hotărârii reţeleişcolare, prin introducerea în actuala reţea a Liceului Tehnologic «Oltchim» pentru anul şcolar următor într-un timp cât mai scurt” după care mai afirmați: ”Din cele 9 persoane prezente la şedinţă – 8 au votat pentru această hotărâre, înregistrându-se însă şi un vot împotrivă. Surpriză de proporţii – votul împotrivă vine chiar din partea liderului grupului consilierilor PNL – Constantin Băzăvan – reprezentantul Consiliului Local în CA la Liceul Oltchim”. Toate aceste afirmații sunt ne-adevărate.

Pentru corecta informare a râmnicenilor și în special a profesorilor, elevilor și părinților acestora de la Liceul Tehnologic Oltchim amintim următoarele:

Ordinea de zi a CA de la Liceul Tehnologic Oltchim a fost următoarea: (i) Discutarea Adresei Primăriei Rm. Vâlcea nr. 5771/ 15.02.2018, înregistrată la LT Oltchim sub nr. 526/ 15.02.2018; (ii)Diverse.În cadrul ședinței s-a discutat la punct 2. – așa cum puteți vedea din copia Procesului Verbal pag 2-5 – adresa primăriei menționată mai sus care solicita două acorduri: (i) unul pentru aprobarea transmiterii bazei materiale a Liceului Tehnologic Oltchim din administrarea CA al liceului în administrarea Consiliului Local; (ii) celălalt pentru aprobarea transmiterii bazei materiale a Liceului Tehnologic Oltchim în administrarea Ministerului Educației Naționale – Universitatea Pitești.

Numai probarea acestui dublu acord a fost suspus la vot – așa cum rezultă clar din PV al ședinței pag. 4 cu rezultatul cunoscut: 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. consilier Bazavan). Toată discuția prezentată în paginile PV reflectă buna credință și consecvența PNL în ceea ce privește soarta Liceului Tehnologic Oltchim: transferul bazei materiale către Universitatea Pitești este de fapt actul juridic de deces al acestei unități școlare. Din PV se poate vedea clar că menținerea funcționării liceului este numai la nivelul de promisiuni vagi și ”minute” fără valoare juridică. O dată transferul realizat, liceul NU MAI ARE NIMIC. Nu putem lăsa ca existența unui liceu să depindă de bunăvoința unei persoane – rectorul Universității Pitești – care nu are nici un fel de competență legală în ceea ce privește soarta învățământul liceal din Râmnicu Vâlcea.

PV arată clar la finalul paginii 4 și începutul paginii 5 că după consemnarea votului asupra transferului bazei materiale, CA în integralitatea lui, inclusiv dl Bazavan(nu se menționează nici un fel de comentariu sau poziție) solicită următoarele: ”După transmiterea acordului către primăria Râmnicu Vâlcea, consiliul solicită schimbarea hotărârii privind structura rețelei școlare”. Se pare că este altceva decât ați scris dumneavoastră în articol.Din PV rezultă clar că pe tot parcursul ședinței dl Bazavan a susținut 2 lucruri: continuarea funcționării Liceului Tehnologic Oltchim și în mod logic și legal opoziția la pierderea bazei materiale a liceului.

Vorbiți de salvarea Liceului Tehnologic Oltchim de parcă este vorba de un dezastru natural sau de o decizie care nu are nici o legătură cu autoritățile locale. Vă reamintim că Liceul Tehnologic Oltchim a fost adus în situația de ”a fi salvat” exclusiv de interesele imobiliare ale dl-ui primar Mircia Gutău, a  majorității domniei sale tăcute și ascultătoare din consiliul local și de indiferența și obediența conducerii Inspectoratului Școlar Vâlcea.

Vă rugăm să publicați de-îndată acest drept la replică într-o poziționare în pagină similară cu articolul dumneavoastră la care ne-am referit. Vă trimitem și copia Procesului Verbal al ședinței CA a Liceului Tehnologic Oltchim din data de 22 februarie 2018.

PNL VÂLCEA 

 

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here