UVT: Au început înscrierile în grupul țintă al proiectului ATELIERUL DE ANTREPRENORI

0

Înscrierea în grupul țintă al proiectului proiectului ATELIERUL DE ANTREPRENORI, (ID POCU/82/3/7/106050)

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L., a început înscrierile în grupul țintă al proiectului ATELIERUL DE ANTREPRENORI.

Grupul țintă va fi format din minimum 307 de persoane fizice din categoriile: șomeri, persoane inactive, studenti, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în Regiunea Vest (județele Timiș, Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin);
  2. au vârsta peste 18 ani;
  3. au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Vest (județele: Timiș, Arad, Hunedoara sau Caraș-Severin);
  4. au absolvit cel puțin studii gimnaziale (minimum 8 clase);
  5. nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile, respectiv la cursuri de formare antreprenorială cofinanțate din fonduri publice nerambursabile.

Recrutarea grupului țintă va fi realizată în conformitate cu Metodologia de selecție a proiectului și va consta în parcurgerea următoarelor etape:

  1. Pre-înscrierea în grupul țintă.

a).Persoanele interesate să facă parte din Grupul țintă al proiectului se pot înscrie pe site-ul proiectului:https://startupatelieruldeantreprenori.projects.uvt.ro/, la secțiunea Inscriere.

b).Experții proiectului vor trimite celor interesați Formularul de pre-înscriere, Metodologia de selecție, cât și toate anexele care trebuie completate pentru dosarul de înscriere.

c). Persoanele interesate să facă parte din Grupul țintă al proiectului pot solicita informații suplimentare pe adresa atelieruldeantreprenori@e-uvt.ro

  1. Depunerea dosarelor de candidatură.

Pentru a deveni oficial membru în Grupul țintă și pentru a participa la cursul de formare antreprenorială, fiecare candidat va depune un dosar de înscriere.

  1. Analiza dosarelor de candidatură.

În termen de 7 zile calendaristice de la primire, dosarul candidatului va fi evaluat în baza grilei de evaluare din metodologia de selecție, de către o comisie de selecție.

  1. Selectarea dosarelor de candidatură.

Selecția se va realiza în două etape. În etapa I (eliminatorie) se vor  verifica îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, iar în etapa II se va analiza din punct de vedere calitativ aplicația candidatului declarat admis după etapa 1.

În selectarea grupului țintă se va respecta promovarea egalității de șanse între femei și bărbați.

Se va avea în vedere ca din fiecare județ al regiunii de dezvoltare Vest în care se implementează proiectul să participe la cursurile de formare antreprenoriala cel puțin câte 30 de persoane.

Procesul de selecție a grupului țintă se realizează în perioada martie – august 2018.

  1. Comunicarea rezultatelor analizei dosarelor de candidatură.

Fiecare candidat va fi anunțat privind admiterea sau respingerea dosarului său de candidatură. De asemenea, rezultatele procesului de analiză a dosarelor vor fi comunicate public.

Vă invităm să vă înscrieți în Grupul țintă și să participați la activitățile proiectului “Atelierul de antreprenori”.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non–agricol din zona urbană, Schema de ajutor de minimis: Romania Start-Up Plus.  

Valoarea totală a proiectului: 9.190.004,86 lei, din care 9.093.828,76 lei finanțare prin Programul Operațional Capital Uman. 

 

 

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here