Noul sistem de omologare de tip și de supraveghere a pieței pentru autovehicule în UE

0

Marți, 22 mai 2018, Consiliul European a adoptat un regulament de reformare a sistemului de omologare de tip și de supraveghere a pieței pentru autovehicule în UE.

Această reformă majoră modernizează sistemul actual și îmbunătățește testele de control privind emisiile generate de autoturisme.

Scopul acesteia este obținerea unui nivel ridicat de siguranță și de performanță de mediu al vehiculelor și abordarea principalelor deficiențe identificate în actualul sistem de omologare de tip.

“Am creat un sistem de omologare de tip solid și fiabil care va preveni neregulile constatate în trecut. Acesta le oferă cetățenilor europeni standarde de siguranță mai ridicate și o protecție mai bună a sănătății și a mediului. De asemenea, producătorii de autovehicule vor beneficia de faptul că vor funcționa în condiții de concurență echitabile.”
Emil Karanikolov, ministrul economiei al Bulgariei

Se introduc modificări importante în trei domenii prin consolidarea:

  • calității testelor care permit unui vehicul să fie introdus pe piață grație unor servicii tehnice îmbunătățite
  • supravegherii pieței pentru controlul conformității vehiculelor deja disponibile pe piață, cu posibilitatea ca statele membre și Comisia să efectueze controale la fața locului asupra vehiculelor pentru depistarea neconformităților într-un stadiu incipient
  • supravegherii procesului de omologare de tip, în special prin abilitarea Comisiei să efectueze evaluări periodice ale autorităților naționale de omologare de tip și prin instituirea unui Forum pentru schimbul de informații privind aplicarea, alcătuit din reprezentanți ai autorităților naționale responsabile cu omologarea și cu supravegherea pieței

Punerea în aplicare armonizată a noilor norme în întreaga UE va reduce o serie de diferențe în ceea ce privește interpretarea și aplicarea de către autoritățile naționale responsabile cu omologarea de tip și de către serviciile tehnice.

În plus, noul sistem va permite detectarea cazurilor de neconformitate într-un stadiu incipient.

Regulamentul, care va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE în următoarele săptămâni, se va aplica de la 1 septembrie 2020.

*************

Propunerea de modernizare a sistemului de omologare de tip a autovehiculelor a fost prezentată de Comisie la 27 ianuarie 2016. Aceasta înlocuiește cadrul juridic actual al UE prevăzut în Directiva 2007/46/CE.

Consiliul a convenit asupra unei poziții de negociere în mai 2017. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European au condus la obținerea unui acord provizoriu la 7 decembrie 2017, care a fost confirmat de reprezentanții permanenți ai UE la 20 decembrie 2017 și de către Parlamentul European la 19 aprilie 2018.

O revizuire fundamentală a sistemului actual, care a fost concepută în urmă cu zece ani, a fost deja prevăzută în programul de lucru al UE.

Cu toate acestea, neregulile constatate cu privire la utilizarea dispozitivelor de manipulare ilegale de către anumiți constructori de autovehicule au determinat opinia publică, autoritățile și operatorii economici să conștientizeze necesitatea de a pune în aplicare dispoziții solide privind omologarea de tip, precum și de a îmbunătăți metodele de testare în ceea ce privește emisiile poluante generate de autovehicule, cu scopul de a preveni apariția unor cazuri similare în viitor.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here