Îndemn la apărarea valorilor și demnității neamului

0

După 1990, Societatea  românească, se confruntă cu o mare tulburare fiindu – i amenințată instituția fundamentală a căsătoriei numită și Biserica  de acasă, prin intermediul căreia Credința, valorile și tradițiile Poporului român sunt promovate. Așadar, cu toții suntem îndemnați să participăm în zilele de sâmbătă 6 octombrie și duminică 7 octombrie 2018, să participăm la procesul democratic fundamental conferit prin Constituție.

La acest scrutin electoral care menționăm că nu este al niciunui partid politic, demersurile fiind inițiate de către Coaliția pentru Familie și  Platforma Împreună. Demersul este susținut de toate Creștine și instituțiile Statului român din interiorul și exteriorul granițelor cărora le pasă de viitorul noilor generații, în acest fel arătându –și și recunoștința față de memoria și faptele celor care au contribuit la realizarea Marii Uniri din 1918.

Potrivi Legii Referendumului aprobată de Parlament și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe buletin vom fi întrebați: „Sunteți de acord cu modificarea Legii în forma adoptată de Parlament. ”Se va răspunde prin aplicarea ștampilei cu inscripția Votat pe una dintre opțiunile Da sau Nu indicat ar fi ca răspunsul să fi DA. Număr necesar de electori  6.000.000 votează femeile și bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 și 100 de ani, inclusiv cei care împlinesc 18 ani la data scrutinului.

Scopul organizării scrutinului electoral este modificarea textului articolului din Legea Fundamentală a României.

Articolul 48 în forma actuală

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

(2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

Articolul 48 în forma revizuită

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.

Așadar,  prin participarea noastră la exercițiul democratic ce ava avea loc în zilele de 6 – 7 octombrie nu vom face altceva decât să apărăm identitatea și dreptul la viață al viitoarei generații care sperăm că va păstra credința, valorile,  tradițiile așa cum le – au primit de la înaintașii lor,  pentru a da răspuns bun la Dreapta judecată și de ce nu dacă Dumnezeu Cel ce ne cunoaște pe fiecare încă dinainte de a fi zămisliți, va îngădui  vor deveni viitorii Sfinți ai neamului românesc.

“Uniți în credință  mereu împreună, vom putea construi o lume mai bună. Împreună să fim una doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna, Hristos Este și va fi! Binecuvintează Doamne România, să trăim în veci Ortodoxia! Doamne uită – te la noi și ne scoate la lumină, ne deschide către zori lumii celei fără vină.”

Versuri imn Ito 2017, Iași și 2018 Sibiu

“Harul  Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și  Împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.” Hristos  în mijlocul nostru totdeauna acum și pururi și în veci.

Articol consemnat de Andrei Sofian Stanciu, responsabil comunicare Mass –Media al Parohiilor Băbeni III Valea Mare, Marcea, Ciorăști și Câineni I, din cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române, Mitropoliei Olteniei, Arhiepiscopiei Râmnicului Protoieriile Râmnicu Vâlcea, Drăgășani și Călimănești  

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here