CLAY: Un nou proiect Interreg Europe care susține competitivitatea întreprinderilor din sectorul ceramicii artistice

0

ADR Sud-Vest Oltenia va elaborara acțiuni concrete destinate întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul ceramicii

CLAY (Sprijin trans-sectorial pentru IMM-urile inovative și competitive ce activează în domeniul ceramicii artistice) este numele unui nou proiect Interreg Europe demarat în data de 1 iunie 2018, coordonat de Guvernul Regional din Umbria (valoarea totală a proiectului: 1.337.153,00 €)

Interreg Europe este un program care sprijină organismele publice locale și regionale din Europa să dezvolte și să realizeze politici eficiente. Proiectul CLAY, de fapt, prin împărtășirea celor mai bune practici și soluții în rândul partenerilor din sectorul ceramicii artistice și meșteșugurilor, va conduce la elaborarea de politici și acțiuni concrete de susținere și sporire a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii europene, care activează în domeniul ceramicii. Acest lucru se va realiza pornind de la un studiu al punctelor tari și punctelor slabe existente în sectorul ceramicii, care a trecut prin criza economică, prezentând mai multe probleme critice.

CLAY își propune să sprijine sectorul ceramicii prin prioritizarea noilor tehnologii, consolidarea brandurilor și dezvoltarea de noi servicii pentru a menține avantajul competitiv și pentru a face față provocării globalizării. Schimbul interregional va ajuta partenerii CLAY să îmbunătățească programele regionale și instrumentele politice, care pot întări tradiția și pot stimula inovarea în domeniul ceramicii artistice.

Proiectul CLAY reunește 5 regiuni care au atât tradiții ceramice importante, cât și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare și utilizează schimbul interregional pentru a identifica soluții în ceea ce privește provocarea de a crea o legătură între tradiție și inovare prin îmbunătățirea programelor regionale de inovare.

Proiectul CLAY este implementat de către 6 parteneri:

  • Guvernul Regional din Umbria (Partenerul Lider – Italia);
  • AEuCC – Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială “Orașele din ceramică” (Partener consultativ, cu sediul legal în Spania, cu sucursale în Italia);
  • ADR S-V Oltenia – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (România);
  • Consiliul Regional Ostrobotnia de Sud (Finlanda);
  • CTCV: Centrul Tehnologic pentru Ceramică și Sticlă (Portugalia);
  • Asociația pentru dezvoltarea și promovarea Centrului European de Ceramică (Franța).

Scopul principal al proiectului este, prin urmare, acela de a arăta că produsul, procesul de proiectare și inovare pot menține tradiția și modernitatea vizibile și competitive în scenariul actual. Obiectivul general este acela de a se asigura că instrumentele de politică selectate sunt adaptate pentru a sprijini sectorul ceramicii să înflorească în mediul global contemporan. Acest lucru va aduce beneficii sectorului ceramic artistic și altor sectoare ale economiei regionale implicate în inovarea proceselor industriale.

În prezent, fiecare partener organizează o întâlnire cu operatorii locali din sector, în cadrul căreia actorii interesați sunt invitați să cunoască proiectul și să ia parte la dezbateri, să facă schimb de opinii și să identifice principalele puncte tari și puncte slabe în ceea ce privește sectorul ceramicii artistice din țara lor și să se concentreze asupra măsurilor de inovare deja existente. În această primă etapă a proiectului, fiecare partener va oferi, de fapt, o analiză sectorială, constând într-un studiu teritorial aprofundat cu scopul de a înțelege caracteristicile cheie ale sectorului ceramic artistic și ale mediului inovator existent în fiecare regiune.

Al doilea pas, începând cu decembrie 2018, presupune ca partenerii să analizeze ce tip de inovație poate fi promovată în domeniul ceramicii (proces, produs, marketing) și care sunt nevoile de inovare care trebuie îndeplinite. Odată ce au ajuns la o înțelegere deplină a sectorului și nevoilor, în al treilea pas al proiectului CLAY, partenerii vor analiza modul în care pot fi satisfăcute aceste nevoi, care sunt principalii actori care pot sprijini procesul de inovare și care este contextul politic relevant. Apoi, datorită cunoștințelor dobândite și a bunelor practici identificate, regiunile CLAY își vor dezvolta planul de acțiune local, menit să îmbunătățească instrumentul de politică identificat, sprijinind întreprinderile mici și mijlocii care activează în domeniul ceramicii artistice și meșteșugului.

Următorul eveniment de învățare interregională va avea loc în Limoges (Franța), una dintre capitalele mondiale din domeniul ceramicii, în februarie 2019 și va include vizite de studiu, permițând partenerilor să observe și să obțină cunoștințe în ceea ce privește “exemplele de success din sectorul ceramicii” dezvoltate în această regiune.

Proiectul CLAY face parte din Axa prioritară 2 a programului Interreg (competitivitatea IMM-urilor) și are o durată de 5 ani (2018-2023), separată în faza 1 (36 de luni – învățare regională + învățare interregională + învățare europeană) + faza 2 (24 de luni – implementarea și monitorizarea planului de acțiune).

Website www.interregeurope.eu/clay/

Facebook          www.facebook.com/clayeurope/

LinkedIn            www.linkedin.com/company/interreg-clay/

Instagram         www.instagram.com/clayeurope/

YouTube           https://www.youtube.com/channel/UCjqhhDmo5HmXfnI9a-Bd4RA

 

Biroul de presă al proiectului - Paola Casta (AEuCC) 
paola.casta@comune.faenza.ra.it

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here