ANUNȚ: Adunare Generală convocată de O.U.A.I. Marcea pentru data de 17 februarie 2019

0

O.U.A.I. Marcea
Marcea – județul VÂLCEA
NR.02 din 10/01/2019

CONVOCATOR,
Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii O.U.A.I. Marcea prin Consiliul de Administraţie, aducem la cunoştinţa membrilor şi celor interesaţi convocarea Adunării Generale Extraordinare a Organizaţiei pentru data 17 februarie 2019, ora 11.00, în sala Clubului Marcea, cu următoarea ordine de zi:

1. Validarea Consiliului de Administraţie precum şi modificarea dacă este cazul;
2. Validarea Comisiei de Cenzori şi a Comisiei de Arbitraj precum şi a modificărilor, dacă este cazul;
3. Împuternicirea Preşedintelui Organizaţiei pentru a face toate demersurile necesare accesării de Fonduri Guvernamentale Nonguvernamentale, Europene şi alte surse privind refacerea şi modernizarea sistemului de irigaţii (staţia SIP 107 şi Ploturile aferente);
4. Împuternicirea preşedintelui de a semna documente în relaţia cu Primăria Ionești, HANIF R.A, Ministerul Agriculturii, Comisia Europeană, Firme de stat şi private şi alte instituţii de stat, precum şi relaţia cu orice Bancă din România (închideri şi deschideri de conturi şi alte operaţiuni bancare) până la revocarea acestuia;
5. Alegerea reprezentanţilor localităţii Ionești care vor reprezenta membrii Adunării Generale în conformitate cu Art.3 din Ordinul 146/8.03.2005;
6. Diverse.

PREŞEDINTE,
Truțoiu Constantin

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here