Protocol tripartit privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților

0

Urmare a întâlnirilor ce au avut loc în zilele de 13-14 februarie 2019, Ministerul Justiției, Uniunea Națională a Barourilor din România și Ministerul Public au semnat PROTOCOLUL tripartit privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Negocierile privind încheierea acestui Protocol au fost demarate din anul 2017, urmare a solicitării Uniunii Naționale a Barourilor din România de majorare a onorariilor ce fuseseră negociate și acceptate în anul 2015 prin încheierea Protocolului bilateral al organizației profesionale cu Ministerul Justiției.

Durata negocierilor până la finalizarea actualului Protocol fiind justificată de lipsa unor criterii clare în solicitările repetate de recalcularea acestor onorarii, organizația profesională neoferind în acest timp o justificare solidă a bazei de recalculare.

Actualizarea Protocolului, prin introducerea Ministerului Public ca parte, este justificată de dispozițiile art.84 alin. (1) al Legii 51/1995- republicată în 2018 urmare a modificărilor intervenite asupra acestui act normativ.

Cuantumul onorariile reflectate în Protocolul tripartit semnat astăzi a fost stabilit prin raportare la evoluțiile economico-financiare, pe baza creșterii salariului minim pe economie ca valoare de referință, ajungându-se la un consens asupra faptului că, onorariile astfel cum au fost stabilite prin Protocolul încheiat în anul 2015, nu puteau fi în măsură să acopere serviciul prestat de avocat, asigurând totodată și calitatea apărării persoanelor ce sunt nevoite, datorită mijloacelor materiale precare, să apeleze la asistență judiciară din oficiu.

Totodată, au fost introduse, în cuprinsul Protocolului încheiat astăzi, noi categorii de cereri ce pot face obiectul sistemului de ajutor public judiciar, pentru a acoperii activitatea la care avocatul din oficiu este solicitat a presta serviciul, ținând cont de solicitările de asistență în activitatea desfășurată de Ministerului Public ce vor fi acoperite din bugetul alocat de acesta.

Ministerul Justiției  își manifestă permanent preocuparea în legătură cu modul de acordare a asistenței judiciare din oficiu, ca parte componentă a garantării dreptului la apărare a persoanelor aflate în situații dificile.

Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here