Proiectul CLAY: Sprijin intersectorial pentru IMM-urile inovative și competitive ce activează în domeniul ceramicii artistice

0

De la analiza SWOT a sectorului ceramicii artistice la analiza nevoilor

Cea de-a doua întâlnire de parteneriat a proiectului CLAY (Sprijin intersectorial pentru IMM-urile inovative și competitive ce activează în domeniul ceramicii artistice) a avut loc în zilele de 6 și 7 februarie 2019, în Limoges (Franța).

Partenerii, venind din Italia, Finlanda, Franța, Portugalia, România și Spania s-au adunat la Limoges pentru cel de-al doilea Eveniment de Învățare Interregională (EIL) al proiectului, cu scopul principal de a discuta analiza sectorială efectuată de către parteneri în Semestrul 1 (iunie – noiembrie 2018), constând într-un studiu teritorial aprofundat, pentru a înțelege principalele caracteristici ale sectorului ceramicii artistice.

Proiectul CLAY, de fapt, prin schimbul celor mai bune practici și soluții în rândul partenerilor din sectorul ceramicii artistice și artizanale, va conduce la dezvoltarea politicilor și a acțiunilor concrete în vederea sprijinirii și îmbunătățirii competitivității întreprinderilor mici și mijlocii europene din sectorul ceramicii. Acest proces a pornit de la un prim studiu pregătitor privind punctele forte și punctele slabe, oportunitățile și amenințările sectorului ceramic, dezvoltat de fiecare partener și coordonat de Partenerul Lider (Regiunea Umbria, Italia).

În Limoges, partenerii au lucrat împreună la construirea unei analize SWOT, plecând de la dovezile cercetate în fiecare regiune UE implicată: rezultatul este că, în ciuda numeroaselor diferențe pe care le prezintă fiecare regiune (urmare a diferențelor dintre sistemele economice și cele productive), unele aspecte pot fi definite ca fiind comune în cadrul parteneriatului CLAY. De exemplu, tradiția ceramică prezentă în fiecare regiune implicată a fost identificată ca o forță comună; pe de altă parte, partenerii au identificat ca o slăbiciune comună faptul că – în sectorul ceramicii artistice și artizanale – există un proces scăzut de adaptare la nevoile în evoluție ale societății, datorită prezenței unei tradiții puternice. Printre oportunitățile identificate, implicarea generațiilor tinere reprezintă un punct fundamental în toate regiunile CLAY, în special în ceea ce privește percepția acestora asupra meșteșugului în domeniul ceramicii artistice și artizanale. Acest tip de muncă este adesea văzut ca fiind unul „de modă veche” și care nu prezintă interes. În ceea ce privește amenințările, globalizarea este percepută ca un aspect care trebuie luat în considerare de către IMM-urile din domeniul ceramicii. Partenerii au convenit asupra faptului că, dacă se confruntă cu instrumentele adecvate, aceasta poate fi transformată într-o oportunitate pozitivă de internaționalizare și cercetare a noilor piețe.

Un moment special a fost dedicat discuțiilor privind inovarea produselor și proceselor din sectorul ceramicii artistice și artizanale, cu prezentări ale lui Fabrice Rossignol (Director Adjunct al Institutului de Cercetări Ceramice din Limoges, Franța – IRCER), Loredana Latterini (Centrul de Excelență privind Materialele Nanostructurate Inovatoare pentru Aplicațiile Fizice, Chimice și Biomedicale ale Universității din Perugia, Italia – CEMIN), Olivier Durand, Director al Centrului de Transfer Tehnic al Ceramicii din Limoges, Franța – CTTC) și contribuțiile stakeholderilor CLAY ce au fost invitați la întâlnire.

Întalnirea a inclus vizite de studiu pentru a înțelege legătura dintre tradiție și inovare din regiunea Nouvelle-Aquitaine, cu accent pe:

Fabrica BERNARDAUD, înființată în Limoges în 1863, reprezintă primul producator și exportator de porțelan din Franța. Afacerea familiei combină tradiția cu inovația în fabricarea tacâmurilor, decorațiunilor, bijuteriilor și colaborează cu artiști internaționali contemporani (www.bernardaud.com).

3DCeram, a fost timp de 10 ani un pionier în imprimarea 3D a ceramicii, în principal pentru produse biomedicale, sectorul de lux și aplicații aerospațiale (www.3dceram.com).

Muzeul Național Adrien Dubouché din Limoges, un muzeu dedicat istoriei și dezvoltării actuale a porțelanului din Limoges (www.musee-adriendubouche.fr/en).

Centrul pentru Transferuri Tehnologice în domeniul ceramicii CTTC, principalul centru tehnologic francez dedicat ceramicii, oferind tehnologii înalte și soluții inovatoare companiilor franceze și europene în domeniul ceramicii avansate, procesării și fabricării aditivilor (www.cttc.fr/ en).

IMERYS Ceramics, proiectează, produce și comercializează soluții minerale de înaltă performanță pentru industria ceramică (www.imerys-ceramics.com).

Cel de-al doilea pas al proiectului, în semestrul 2 (decembrie 2018 – mai 2019), partenerii vor analiza nevoile sectorului, pentru a înțelege ce tip de inovație poate fi promovată în ceramică (proces, produs, marketing) și care sunt nevoile de inovare în concordanță cu bunele practici și politicile selectate pentru proiect. 

Mai multe despre proiectul CLAY

CLAY își propune să sprijine sectorul ceramicii prin prioritizarea noilor tehnologii, consolidarea brandurilor și dezvoltarea de noi servicii pentru a menține avantajul competitiv și pentru a face față provocării globalizării. Schimbul interregional va ajuta partenerii CLAY să îmbunătățească programele regionale și instrumentele politice care pot consolida tradiția și pot stimula inovarea în sectorul ceramicii artistice.

Proiectul CLAY reunește 5 regiuni care au atât tradiții ceramice importante, cât și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare și utilizează schimbul interregional pentru a identifica soluții la provocarea de a se potrivi tradiției și inovării prin îmbunătățirea programelor regionale de inovare.

Proiectul CLAY este implementat de 6 parteneri:

  • Regiunea Umbria / Guvernul Regional din Umbria (Partener principal – Italia);
  • AEuCC – Grupul European de Cooperare Teritorială a Orașelor Ceramice – Spania (Partener consultativ, cu sediul legal în Spania, cu sediul central în Italia);
  • ADR S-V Oltenia – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (România);
  • Consiliul Regional din Ostrobotnia de Sud (Finlanda);
  • Centrul Tehnologic de Ceramică și Sticlă (Portugalia);
  • Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Centrului Ceramic European (Franţa).

Proiectul CLAY aparține Axei Prioritare 2 a Programului Interreg (competitivitate pentru IMM-uri) și are o durată de 5 ani (2018-2023), împărțit în faza 1 (36 de luni – Învățare Regională + Învățare Interregională + Învățare Europeană) + faza 2 (24 de luni – Implementarea și Monitorizarea Planului de Acțiune).

www.interregeurope.eu/clay/
www.facebook.com/clayeurope/
www.linkedin.com/company/interreg-clay/
www.instagram.com/clayeurope/
www.youtube.com/channel/UCjqhhDmo5HmXfnI9a-Bd4RA

 

 

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here