Două noi contracte de finanțare semnate la Consiliul Județean Olt, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

0

Joi, 18 aprilie 2019, Directorul General al ADR Sud-Vest Oltenia, Marilena Bogheanu, a semnat cu Marius Oprescu Preşedintele Consiliului Judeţean Olt şi Constantin Stelian Emil Moț – Primarul Municipiului Slatina, două noi contracte de finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. 

Cele două proiecte finanțate sunt: 

 1. Modernizare drum judeţean DJ 642, Stoeneşti (intersecţie DN 6) – Giuvărăşti (limita judeţul Teleorman)

Beneficiar: UAT Judeţul Olt

Valoare totală a proiectului este de 81.957.600,60 lei, din care suma solicitată este de 75.576.351,33 lei (16.521.587,82 euro). 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere regionale/ locale (din regiunea Dunării) şi a accesului la zonele rurale, prin asigurarea unei infrastructuri de transport regionale şi locale ( inter-judeţene) moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sistematică a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, în scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului, prin conectarea la reţeaua TEN-T.

Principalele lucrări de intervenție, din cadrul proiectului, vor fi:

 • Lucrări de modernizare a drumului judeţean DJ 642. Lungimea totală a drumului care urmează a fi modernizat este de 46,119 km
 • Amenajarea intersecţiilor
 • Amenajarea staţiilor de autobuz şi parcări instituţii publice
 • Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor pluviale
 1. Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public şi reabilitarea instalaţiilor electrice din Municipiul Slatina

Beneficiar: UAT Municipiul Slatina

Valoare totală a proiectului este de 22.930.594,44 lei, din care suma solicitată este de 22.930.594,44 lei (4.929.190,55 euro). 

Obiectivul general al proiectului: creşterea eficienţei energetice şi a gestionarii inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructura sistemului de iluminat public din Municipiul Slatina concomitent cu reducerea emisiilor de CO2 în regiune şi nu în ultimul rând îmbunătăţirea calităţii vieţii în Municipiul Slatina.

Principalele lucrări de intervenție, din cadrul proiectului, vor fi:

 • înlocuirea ansamblului aparat de iluminat, consolă şi coloana de alimentare cu aparate de iluminat noi cu LED;
 • pozarea de stâlpi metalici noi de iluminat pentru modernizarea sistemului de iluminat, acolo unde au fost identificaţi stâlpi cu uzura ridicată;
 • rezolvarea, din punctul de vedere al iluminatului, a zonelor cu risc;
 • introducerea unui sistem de monitorizare şi dispecerizare a iluminatului public cu un sistem inteligent de comandă şi diagnoză care să permită parametrizarea funcţionarii reţelei (stare instalaţie, stare aparat de iluminat, etc.);
 • optimizarea reţelei electrice de alimentare şi distribuţie.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here