Componența Comitetului Regiunilor și a Comitetului Economic și Social European – locuri vacante după retragerea UK

0

Marți, 21 mai 2019, Consiliul European a adoptat două decizii vizând componența Comitetului Regiunilor și a Comitetului Economic și Social European. Deciziile adaptează componența acestor două organe consultative ale UE după retragerea Regatului Unit, ceea ce va avea ca rezultat 24 de locuri vacante în fiecare comitet.

Noile norme alocă un loc suplimentar Estoniei, Ciprului și Luxemburgului în ambele comitete, întrucât aceste trei state au pierdut câte un loc în urma ultimelor decizii privind componența comitetelor în urma aderării Croației. Restul de locuri vacante vor fi păstrate ca rezervă pentru eventuale extinderi ulterioare.

În total, numărul de membri al fiecărui comitet va scădea de la 350 la 329 după plecarea Regatului Unit.

Noile norme se vor aplica de la începutul noului mandat de cinci ani al fiecărui comitet, ceea ce pentru Comitetul Regiunilor înseamnă începând cu 26 ianuarie 2020, iar pentru Comitetul Economic și Social European începând cu 21 septembrie 2020.

Cu toate acestea, cele două decizii cuprind și o clauză specială pentru cazul în care Regatul Unit ar avea în continuare statutul de stat membru la aceste date. În acest scenariu, alcătuirea comitetelor ar rămâne neschimbată până în momentul de la care retragerea Regatului Unit produce efecte juridice.

Decizia Consiliului cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor

Decizia Consiliului privind stabilirea componenței Comitetului Economic și Social European

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here