DNA – Analiza statistică a activității de urmărire penală în 2016

0
Direcția Națională Anticorupție

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2016, activitatea de urmărire penală a fost desfășurată, în medie, de 120 procurori, activitatea judiciară fiind desfășurată, în medie, de 46 procurori.

Analiza principalilor indicatori statistici relevă că activitatea de urmărire penală desfășurată de Direcția Națională Anticorupție în anul 2016 s-a îmbunătățit.
Astfel, numărul de inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu și prin acorduri de recunoaștere a vinovăției a crescut ușor, în condițiile în care s-au înregistrat creșteri privind numărul cauzelor de soluționat.

Numărul cauzelor de soluționat în anul 2016 a crescut la 12.353 față de 10.974 în anul 2015 (creștere cu 12,5%)2. Dintre acestea, 5.251 sunt dosare înregistrate în anul 2016, după cum urmează:
– 4.509 cauze, reprezentând peste 86% sunt sesizări ale persoanelor fizice / juridice private sau instituții publice3, față de 86% în anul 20154.
– 742 cauze, reprezentând 14% au fost înregistrate urmare a sesizării din oficiu.
S-au soluționat pe fond 3.341 de dosare, cu 26% mai mult decât în anul 20155.

În 403 cauze s-a dispus trimiterea în judecată, ceea ce reprezintă o creștere cu 13% față de anul 2015. Din totalul cauzelor trimise în judecată, 323 au fost prin rechizitoriu, iar 80 prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției6.
Rechizitoriile și cauzele soluționate prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă 12% din soluțiile pe fond dispuse de procurori, în creștere față de anul 20157.
Au fost trimiși în judecată 1.271 de inculpați (1.183 prin rechizitoriu și 88 din acorduri de recunoaștere a vinovăției), înregistrându-se o ușoară creștere față de anul 20158. Din inculpații trimiși în judecată în anul 2016, 114 sunt persoane juridice. Au fost trimiși în judecată 102 inculpați în stare de arest preventiv9.
Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea în judecată a 426 persoane care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante (497 în anul 2015).

Cu titlu exemplificativ, au fost trimiși în judecată:

30 demnitari, dintre care:
1 ministru și viceprim-ministru pentru securitate națională
1 ministru al transporturilor, la data săvârșirii faptei deputat
1 ministru al energiei, deputat
1 secretar general al Senatului României
1 președinte Camera Deputaților, viceguvernator BNR10
6 senatori
11 deputați, din care 1 la data săvârșirii faptei președinte de consiliu județean și 1 vicepreședinte ANRP11
3 secretari de stat
1 vicepreședinte autoritate electorală permanentă
2 președinți ANAF12
2 vicepreședinți ANAF

Alte funcții din administrația centrală
3 prefecți,
2 subprefecți,

Autorități locale
47 primari (1 primar sector, 11 primari municipiu, din care 1 în 3 dosare, 35 primari oraș/comună)
12 viceprimari (2 viceprimari de municipiu,10 viceprimari oraș/comună),
5 președinți de consilii județene, din care 1 în două dosare și 1 în prezent deputat,
2 vicepreședinți de consilii județene,
2 consilieri județeni,
2 consilieri locali,
13 secretari de primărie

Instituții legate de aplicarea legii
16 magistrați (7 judecători, din care 1 președinte instanță și 9 procurori din care 1 procuror general parchet curte de apel, 2 prim procurori),
17 avocați, 91 polițiști, 14 militari,
1 notar.

Funcții importante în instituții publice
1 secretar general CCIR13,
1 șef cancelarie CCIR,
1 vicepreședinte Camera de Comerț și Industrie Suceava,
1 secretar general Academia de Științe Agricole și Silvice București,
1 președinte ANRP, în 2 dosare,
1 președinte Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
1 președinte Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, actual Autoritatea de Supraveghere Fiscală,
1 președinte CCIR,
1 președinte CJAS14 (Vrancea),
1 președinte Fundație Patrimoniu al Academiei Române,
1 președinte asociație de promovare a produselor ecologice,
3 vicepreședinți ANRP,
2 vicepreședinți Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
1 vicepreședinte Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale,
1 director general, 1 director și 2 directori adjuncți DGASPC15,
3 directori generali Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
3 directori AJOFM16,
1 director DJAOV17, 1 director DRAOV18, 1 director adjunct DJAOV,
1 director APIA19,
1 director DADR20,
1 director ANAF,
1 director ABA Mureș21,
1 director Ministerul Justiției,
1 director Casă de Pensii,
1 director ARR22,
2 directori OCPI23,
1 director MTS24,
1 director Casa Agronomului,
1 director, 1 director adjunct DSV 25,
1 director adjunct OFIR26,
1 director AJPIS27,
1 director direcție silvică,
2 directori consilii județene,
4 directori primărie,
2 directori DRDP28,
1 director DITL29,
1 director Direcție Juridică și Guvernanță Corporatistă.

Directori de companii/societăți naționale
1 director general, 1 director CN Poșta Română, 1 director OJP30,
1 director CN ROMARM SA,
1 director SC Petrom Service SA,
1 director general, 2 directori SN Nuclearelectrica SA,
1 director general RATB,
1 director general, 1 director SNGN – Romgaz,
1 director general, 1 director, 1 director adjunct SC Hidroserv SA,
1 director general CET Govora,
1 director CET Bacău,
1 director CET Arad,
1 director general, 2 directori CEO SA,
1 director SC Gaz Est SA,
1 director SOCEP SA,
1 director Apele Române,
1 director general SC Petrom Service SA,
1 director general SC Carpatica Asig SA,
1 director general SC Interagro SA,
1 director general SC Romexpo SA,
1 director Întreprinderea Optică Română,
1 președinte SC Care SA,
1 președinte Societatea de Asigurare Reasigurare Astra SA,

Alte funcții
2 președinți consiliu director asociație culturală,
1 președinte club sportiv,
10 președinți de asociații,
1 președinte obște,
1 director bancar,
1 director ziar,
1 director casă culturală,
5 medici veterinari,
4 preoți,
3 juriști,
7 inspectori fiscali,
5 lucrători vamali,
1 inspector antifraudă,
3 inspectori DSP,
3 inspectori cadastru,
3 comisari Garda financiară.

În domeniul educației
2 rectori universitate, 1 decan facultate, 4 directori de școală/grup școlar, 3 profesori universitari, 1 lector universitar, 3 profesori,

În domeniul sanitar
7 manageri de spital/institut medical, din care 1 în 2 dosare,
10 medici, 1 infirmier.
Prin cele 403 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost deduse judecății un număr de 2.275 infracțiuni31, a căror structură se prezintă, în principal, după cum urmează:

 • 1.262 – infracțiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000, din care:
  • 490 – infracțiuni de corupție
   • 178 – luare de mită
   • 143 – dare de mită
   • 111 – trafic de influență
   • 58 – cumpărare de influență (art. 61)
  • 454 – infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
   • 378 – abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 132)
   • 13 – efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția
   • 35 – folosire de informații ce nu sunt destinate publicității
   • 3 – utilizarea subvențiilor în alte scopuri
   • 16 – șantaj
   • 7 – folosirea influenței sau autorității
   • 2 – obținerea de foloase necuvenite de către persoane cu funcții de control
  • 2 – infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
  • 316 – infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene
 • 390 – infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:
  • 230- evaziune fiscală
  • 134 – spălarea banilor
 • 623 – infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:
  • 12 – abuz în serviciu
  • 33 – înșelăciune
  • 16 – conflict de interese
  • 104 – fals intelectual
  • 119 – fals în înscrisuri sub semnătură privată
  • 95 – constituirea unui grup infracțional organizat
  • 23 – fals material în înscrisuri oficiale
  • 27 – fals în declarații
  • 51 – uz de fals
  • 15 – mărturie mincinoasă
  • 30 – favorizarea făptuitorului
  • 7 – delapidare
  • 30 – deturnare de fonduri
  • 17 – obținere ilegală de fonduri

Creșterea semnificativă a numărului de rechizitorii și de inculpați trimiși în judecată relevă preocuparea Direcției pentru soluționarea cu precădere a cauzelor cu finalitate judiciară.

Din cauza ponderii semnificative a cauzelor nou intrate (5.251), la finalul anului 2016 au rămas nesoluționate 7.566 cauze32.

În ceea ce privește operativitatea soluționării cauzelor, din cele 3.341 cauze soluționate pe fond, 1,034 cauze au fost soluționate în termen de 1 an de la prima sesizare, 728 în termen de 2 ani de la prima sesizare. În total, acestea reprezintă 53% din numărul dosarelor soluționate, ceea ce relevă continua preocupare pentru soluționarea cauzelor vechi.

În cursul urmăririi penale, s-a dispus luarea de măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale sau a reparării pagubei produse prin infracțiune, până la concurența sumei totale 2.999,60 milioane lei, echivalentul a 667,94 milioane euro în creștere cu peste 72% față de anul 201533.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here