Întâlnire de lucru a membrilor Consiliului Consultativ SUERD

0

Marți, 16 iulie 2019, Secretariatul  Executiv al Consiliul Consultativ SUERD, reprezentat de  USH Pro Business, a organizat o nouă întâlnire de lucru a membrilor CC SUERD

La dezbatere au participat reprezentanți ai autorităților publice: Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentanți ai ADR Sud Muntenia, Agenția pentru Arii Naturale Protejate, Federația Societetea Civilă Românească, Clubul Fermierilor Români, World Wide Fund For Nature Romania, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, reprezentanți ai mediului academic și universitar, asociații profesionale din domeniul agriculturii, firme de consultanță și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Obiectivul principal al dezbaterii a fost generarea unei pepiniere de proiecte pe ariile prioritare ale strategiei SUERD și difuzarea acestor propuneri în rândul membrilor Consiliului Consultativ și a reprezentanților GLI în vederea implementării celor mai bune idei de proiecte.

Ideile de proiect prezentate în cadrul evenimentului au venit ca soluții la probleme legate de mediu, respectiv la barierele împotriva exploatării eficiente a potențialului agricol al României. Astfel, proiectele propuse au vizat aspecte legate de comasarea și amenajarea terenurilor agricole și forestiere, adoptarea unor mijloace de transport electrice pe Dunăre, conversia ecologică a deșeurilor în energie pentru transport în vederea protejării ecosistemului Dunării și valorificarea stufului.

Pe lângă ideile de proiecte, în cadrul evenimentului au fost discutate și idei care au vizat crearea unui grup de lobby în cadrul SUERD (un număr de țări) care să promoveze obiectivele strategiei SUERD, crearea unui grup de reflecție asupra modalităților de reducere  a decalajelor și asigurare a convergenței economice, aspecte legate de mediatizarea strategiei, posibilitatea acordării de bonusuri acelor propuneri de proiecte care se dovedesc a fi eficiente la nivel național prin atingerea unor indicatori specifici strategiei.

Alte aspecte aduse în discuție în cadrul evenimentului au fost legate de necesitatea existenței unor bune practici de etichetare a proiectelor SUERD, de implementarea unor mecanisme de susținere a firmelor pentru a aplica pe noile linii de finanțare, de elaborarea unei metodologii de redactare pentru Planul de acţiune local/regional pe componenta de învăţământ și de promovarea programului de studii – învățământ dual – în localitățile limitrofe Dunării.

În contextul în care, în România, există foarte puţine firme  cu experienţă în  scrierea și depunerea de proiecte direct la Bruxelles, a fost propusă implicarea Ministerului Fondurilor Europene  în finanţarea de  cursuri de informare pentru scriere de proiecte.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here