Declarația Înaltului Reprezentant al UE, Federica Mogherini, de Ziua Mondială a Apei – 22 martie

0

Accesul la apă potabilă sigură este un drept fundamental, însă este în continuare o provocare în multe părți ale lumii. Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Uniunea Europeană reafirmă că toate statele trebuie să își îndeplinească obligațiile care le revin în ceea ce privește accesul la apă potabilă sigură, care trebuie să fie disponibilă, accesibilă, sigură, acceptabilă și la un preț accesibil tuturor, fără discriminare, și reamintește că dreptul la apă potabilă sigură este un drept al omului esențial pentru a se bucura pe deplin de viață și pentru exercitarea tuturor drepturilor omului.

De asemenea, UE subliniază importanța mandatului Raportorului special al ONU privind drepturile omului pentru apa potabilă și salubrizarea sigure și invită toate statele să colaboreze cu actualul raportor.

În întreaga lume, apărătorii drepturilor omului care protejează și promovează dreptul la apă potabilă și salubrizare sigure sunt adesea supuși urmăririi penale, amenințărilor și violenței. Astăzi, Uniunea Europeană omagiază în special persoanele curajoase care militează în fiecare zi în favoarea drepturilor fundamentale și a protecției mediului.

Schimbările climatice au consecințe nefaste asupra zonelor mai uscate ale planetei. Deja, unul dintre cele mai mari lacuri din Africa, Lacul Ciad, a scăzut cu 90 la sută ca urmare a schimbărilor climatice, a utilizării în exces a apei și a secetei prelungite. Reducerea a distrus mijloacele de subzistență și a condus la pierderea biodiversității inestimabile. Consiliul de Securitate al ONU a recunoscut, de asemenea, efectele negative ale schimbărilor climatice și modificările ecologice printre alți factori care afectează stabilitatea din regiunea Lacului Ciad.

Astfel cum s-a recunoscut în raportul din 2017 al Grupului mondial la nivel înalt privind apa și pacea, apa nu este o forță motrice numai a dezvoltării sociale și economice, ci și a păcii și securității. Disponibilitatea apei reprezintă unul dintre principalii factori care pot duce la conflicte și strămutări masive. Întrucât cooperarea sporește reziliența și stabilitatea prin prevenirea conflictelor și consolidarea păcii, UE va continua să promoveze aderarea globală la Convenția CEE-ONU privind apa și va împărtăși partenerilor săi experiența sa îndelungată în gestionarea durabilă a resurselor de apă comune. De asemenea, UE își reiterează angajamentul față de Acordul de la Paris și Proclamația de acțiune de la Marrakech, care au reafirmat hotărârea la scară planetară de a combate schimbările climatice și de a contribui la abordarea efectelor schimbărilor climatice asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește apa.

UE va continua să sprijine gestionarea durabilă a apei prin intermediul cooperării sale cu principalele țări partenere în dialoguri de politică, cooperarea pentru dezvoltare, parteneriatele între mai multe părți interesate și printr-o abordare strategică a dezvoltării regionale. Promovarea și protejarea accesului la resurse esențiale înseamnă promovarea și protejarea drepturilor și securității nu numai ale generațiilor prezente, ci și ale celor viitoare.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here