Consiliul European a adoptat norme revizuite aplicabile caselor de compensare pe piața unică

0

Noul cadru stabilește modul în care casele de compensare din Uniunea Europeană și cele din țările terțe ar trebui să fie supravegheate în viitor, ținând seama în special de efectele Brexitului asupra sistemului financiar european. Acesta va fi pus în aplicare printr-o revizuire a Regulamentului privind infrastructura pieței europene (EMIR).

Casele de compensare sau contrapărțile centrale (CPC) facilitează tranzacțiile cu titluri de valoare și instrumente financiare derivate prin centralizarea și standardizarea tuturor etapelor premergătoare plății. De asemenea, acestea preiau riscul de contraparte intervenind între vânzător și cumpărător și oferind astfel garanții că tranzacția poate fi încheiată.

În prezent, există 16 CPC-uri stabilite și autorizate în UE. Un număr suplimentar de 33 de CPC-uri din țări terțe au fost recunoscute în temeiul dispozițiilor din EMIR privind echivalența, fiindu-le astfel permis să își ofere serviciile în UE. Ca urmare a Brexitului, cele trei CPC-uri cu sediul în Regatul Unit vor deveni de facto CPC-uri dintr-o țară terță.

Scopul reformei este de a consolida supravegherea CPC-urilor pentru a se ține seama de creșterea anvergurii, a complexității și a dimensiunii transfrontaliere a compensării în Europa. Ea introduce un mecanism unic în cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe pentru a reuni expertiza în domeniul supravegherii CPC-urilor și a asigura o cooperare mai strânsă între autoritățile de supraveghere și băncile centrale responsabile de monedele UE.

După semnarea textului la Strasbourg în săptămâna care începe la 21 octombrie 2019, regulamentul urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial la data de 24 octombrie 2019 și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here