Craiova: Green City Action Plan – un nou pas important în demersul de a deveni un Oraș Verde!

0

O nouă sesiune de ateliere interactive a fost organizată, în perioada 10-12 decembrie 2019, la Centrul Multifuncțional Craiova, pentru identificarea și prioritizarea obiectivelor specifice care vor fi incluse în Raportul de Evaluare Tehnică, din cadrul Planului de Acțiune Orașe Verzi pentru Municipiul Craiova – Green City Action Plan – „GCAP”.

Evenimentul a fost structurat pe parcursul celor trei zile, astfel:

• Marți, 10 decembrie: întalnirea cu grupurile de tineret, care au împărtărtășit ideile și preocupările referitoare la situația existentă a municipiului și îmbunătățirea acesteia prin prisma obiectivelor specifice GCAP;

• Miercuri, 11 decembrie: întalnirea cu o serie de părți interesate precum reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai unor instituții publice, experți din sectorul public și privat, cu scopul de a prioritiza obiectivele formale și a stabili problemele care trebuie abordate în GCAP, pe baza raportului de evaluare tehnică;

• Joi, 12 decembrie: întalnirea a dat ocazia părților interesate de a stabili obiectivele strategice și viziuna asupra Orașului Verde, pentru fiecare dintre sectoarele prioritare, pentru care se vor propune soluții în următoarea fază a GCAP.

Atelierele de lucru au fost împărțite pe 4 grupuri de lucru și au vizat urmatoarele sectoare:

  • Grup 1: Energie, clădiri și industrie;
  • Grup 2: Transport și planificare urbană;
  • Grup 3: Calitatea mediului și resurse;
  • Grup 4: Apă, apă uzată și deșeuri

Atelierele de lucru au reunit părțile interesate pentru a le prezenta analiza realizată până în prezent și de a obtine opiniile și ideile lor cu privire la direcția pe care trebuie să o abordeze GCAP, precum și identificarea obiectivelor strategice. Totodată, evenimentul a fost o dezbatere constructivă pentru alegerea obiectivelor importante care vor influența viitorul comunității, pornind de la cifrele existente și oportunități pentru a soluționa o serie de probleme legate de starea mediului (apă, aer, sol, deșeuri), transport public, conservarea energiei și reabilitarea termică a clădirilor.

Planul de Acțiune Orașe Verzi „GCAP” face parte din cadrul proiectului Orașe Verzi implementat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și acoperă o gamă largă de provocări urbane legate de mediu. Este conceput pentru a ghida orașele prin intermediul a 4 faze principale – de la stabilirea unui Nivel de referință Orașe Verzi, dezvoltarea unui Plan de acțiune Orașe Verzi până la implementarea și raportarea progreselor și a rezultatelor. Metodologia ce stă la baza acestui plan de acțiune a fost elaborată de către BERD împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (“OCDE”) și cu Consiliul Internațional pentru Inițiative Locale în Sectorul de Mediu (“ICLEI”).

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here