Apel de proiecte relansat în cadrul priorității de investiţii 2.2 – IMM în regiunea Sud Vest Oltenia

0

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a relansat, apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Apelul este competitiv și a fost relansat în vederea utilizării alocării financiare disponibile în cadrul PI 2.2. În acest context, regiunii Sud Vest Oltenia îi revine o alocare în valoare de 17,97 milioane euro.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 04.05-04.06.2020.

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:
• Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here