Bilete și abonamente gratuite la transportul feroviar obținute online de studenți

0

După mulți ani, studenții vor putea procura online bilete/ abonamente gratuite la transport feroviar!

Guvernul a aprobat în data de  8 octombrie 2020, în urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC)  și  la inițiativa CFR Călători, modificarea H.G. nr. 42/2017 prin care studenții și elevii își pot procura online și prin automatele de vânzare legitimațiile de călătorie cu trenul. Reglementările vor intra în vigoare din momentul apariției hotărârii în Monitorul Oficial.

ANOSR a solicitat constant în ultimele zile reprezentanților Guvernului României să urgenteze aprobarea Hotărârii de Guvern convenite cu CFR Călători care să modifice reglementarea transportului studenților cu trenul și să prelungească valabilitatea legitimațiilor vizate din anul universitar precedent. Astfel, anunțăm că din momentul publicării în Monitorul Oficial, prin HG-ul aprobat ieri, studenții vor putea procura bilete gratuite cu legitimația vizată pentru anul universitar 2019-2020 până pe 31 octombrie!

De asemenea, Guvernul României a acceptat amendamentul ANOSR privind posibilitatea procurării de bilete online pe durata stării de urgență/stării de alertă fără a fi nevoie de legitimația de calătorie, în baza unei adeverințe de student eliberate electronic de universitate.

***

Reamintim că la începutul lunii septembrie, Horia Șerban ONIȚA, Președinte ANOSR, s-a întâlnit cu reprezentanții CFR Călători pentru stabilirea pașilor necesari în vederea operaționalizării posibilității studenților de a obține online bilete și abonamente gratuite în cadrul transportului feroviar. Deoarece contextul pandemic a impus cu atât mai mult respectarea după 3 ani a acestui deziderat, ANOSR a semnat cu CFR Călători un protocol prin care instituția și-a asumat că de la 1 octombrie 2020 procurarea online de bilete și abonamente să devină realitate.

Din 2017 până în prezent, nu s-a asigurat o conectivitate dintre Registrul Matricol Unic (RMU) și baza de date a Ministerului Transporturilor, după cum prevedea legislația în vigoare. Astfel, CFR Călători și-a asumat promovarea prin Ministerul Transporturilor a unei propuneri pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42 din 2017, astfel încât biletele să poată fi procurate online fără utilizarea Registrului Matricol Unic.

Încă din 2017, ANOSR a început demersuri pentru a obține facilități la transportul feroviar pentru studenți. Astfel, de mai bine de trei ani, toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o instituție de învățământ superior acreditată (indiferent dacă este de stat sau privată), indiferent de programul de studii (licență, master, doctorat), indiferent de forma de finanțare a studiilor  (buget/taxă), indiferent de vârstă sau naționalitate, beneficiază de un număr nelimitat de călătorii gratuitate la toate tipurile de trenuri, indiferent de operatorii de transport feroviar, clasa a II-a.

Pentru călătoriile cu vagon de dormit sau la clasa I, studenții plătesc doar diferența de clasă, tariful de rezervare clasa I sau suplimentul de pat, după caz, legitimația de călătorie de bază fiind achiziționată gratuit și în aceste cazuri.

În ședința de guvern din data de 31 ianuarie 2017 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 1 februarie 2017.

***

Pe această cale, ANOSR mulțumește CFR Călători pentru colaborare și solicită operaționalizarea întregului proces într-un timp cât mai scurt.

***

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 21 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând un număr de 104 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești. La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here