Proiectele Erasmus+ și lucrul online

0

Proiectul YOUNG STUDENTS AS CRITICAL SCIENCE DETECTIVES, KA2, Agreement Number: 2019-1-DK01-KA201-060167, proiect ERASMUS+, proiect de parteneriat strategic și proiectul  Erasmus+  MISSION BASED LEARNING DEVELOPING A REALISTIC OPEN SCHOOLING MODEL EQUIPPING YOUNG STUDENTS WITH THER 21ST CENTURY SKILLS AND COMPETENCES THEY NEED, KA2, Agreement Number: KA201-E46A675B, sunt proiecte în plină desfașurare, aflate în cel de al doilea an de implementare.

La fel ca multe alte activități, și pentru aceste proiecte au fost necesară o nouă abordare, adaptată la condițiile impuse de pandemia de coronavirus.

Proiectele având finanțare europeană au fost câștigate în anul 2019 de un colectiv reprezentativ din Colegiul Național FRAȚII BUZEȘTI aflat sub coordonarea prof. Camelia Buzatu. Ele se bucură de implicarea a peste 20 de cadre didactice (profesori și cadre auxiliare), dar mai ales de aportul a cca. 30 de elevi din clase diferite, cu toții dornici să învețe lucruri noi și să participe la viața comunității în care trăiesc.

Activitatea în cele două proiecte nu înseamnă doar foarte multă muncă, ci și o adevărată risipă de creativitate, dar profesori și elevi laolaltă nu au ezitat să aloce din timpul lor liber pentru determina schimbări în bine pentru comunitate.

Fără îndoială, cea mai însemnată provocare a fost transformarea activităților grupului astfel încât obiectivele angajate inițial să poată fi atinse chiar dacă întâlnirile față-în-față nu au mai fost posibile, iar accentul a trebuit pus pe întâlnirile online.

Astfel, în proiectul YOUNG STUDENTS DETECTIVES elevii au identificat poluarea orașului Craiova ca fiind una dintre cele mai importante probleme a comunității. Ulterior, problema a fost cercetată sub mai multe aspecte, ba chiar s-au identificat câteva posibile căi de micșorare a poluării, respectiv crearea unui blog care să atragă atenția asupra acestor aspecte, în special cele legate de depozitarea gunoaielor pe un amplasament care se găsește în intravilanul orașului, precum și de lipsa de organizare în ce privește colectarea selectivă a gunoaielor.

În același context, s-a discutat și despre lipsa de preocupare în ceea ce privește un transport public bazat pe tracțiune electrică sau de absența unui plan general pentru pistele de biciclete, ambele aspecte fiind văzute de colectiv de profesori și elevi ca fiind de maximă importanță pentru reducerea poluării.

Credem că vom reuși să tragem un semnal de alarmă cu privire la poluarea din orașul nostru, că vom reuși să atragem atenția oficialităților asupra acestor aspecte și nu în ultimul rând, că avem șansa de a contribui la schimbarea mentalității craiovenilor cu privire la poluare.

***

Pe de altă parte în proiectul MISSION BASED LEARNING se realizează activități foarte interesante, majoritatea online, pentru a reduce riscul unei eventuale îmbolnăviri a participanților. Întâlnirile de proiect se realizează doar pe Zoom, înclusiv cele cu partenerii străini. Elevii din diverse țări lucrează împreună și discută folosind diverse platforme de comunicare-Facebook, Instagram, Whatsapp, Trello, Microsoft teams, Google drive, Miro etc. Dar, deși comunicarea este mai dificilă compenseză cu învățarea unor lucruri noi de către toată lumea, o digitalizare a comunicării.

Și în acest proiect elevii au ales să realizeze un blog bilingv cu informații despre Craiova: case de patrimoniu, muzee, instituții de învățământ renumite, zona din Centrul Vechi, piețe și mall-luri etc.

O altă activitate remarcabilă a pornit de la intențiile elevilor de a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale. Astfel, după ce s-au realizat un târg cu podoabe de Crăciun în decembrie 2019 și altul, cu mărțișoare și felicitări în preajma lui 1 Martie 2020, s-a hotărât ca în perioada pandemiei aceleași manifestări să fie organizae sub forma unor „târguri online”.

De asemenea, aceste activități ar urma să fie dublate și prin realizarea unui blog care să permită schimburile de informații interesante pentru elevi, despre planșe și hărți, enciclopedii, emisiuni și site-uri cu informații educaționale importante, etc.

Elevii sunt convinși că prin realizarea acestui târg de informații online vor reuși să afle lucruri noi unii de la alții.

Totodată, ne așteptăm ca și în comunitate să găsim persoane dornice să accepte ideile noastre creative și să creadă împreună cu noi într-o schimbare benefică a societății în care trăim.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here