Măsuri aplicate în județul Olt în contextul prelungii stării de alertă

0

Vineri, 9 aprilie 2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a adoptat Hotărârea nr. 33/09.04.2021 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul județului Olt.

Astfel, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a hotărât, pe baza datelor puse la dispoziţie de Direcţia de Sănătate Publică, că încadrarea localităţilor din judeţul Olt în limitele incidenței la 14 zile este următoarea:

Localitățile din judeţul Olt unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori: Mihăești (rata de incidenţă – 4,50/1.000 de loc.) și Dobrun (rata de incidenţă – 4,25/1.000 de loc.).

Pentru această localitate se aplică, începând cu data de 10.04.2021, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 293/2021, modificată și completată prin HG nr. 348/2021, și următoarele măsuri specifice incidenței cumulate la 14 zile:

 1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00 – 5:00, cu următoarele excepții:
 2. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 4. c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 5. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
 6. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5:00 – 18:00.
 7. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

Prin excepție de la prevederile pct. 2, în intervalul orar 18:00 – 5:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Prin excepție de la prevederile pct. 2, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. I.1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. I.1 lit. b)—d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Măsurile instituite în localitatea prevăzută pct. I nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

Localitățile din judeţul Olt unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori: Gârcov (rata de incidenţă – 3,59/1.000 de loc.), Optași Măgura (rata de incidenţă – 3,59/1.000 de loc.) și Morunglav (rata de incidenţă – 3,58/1.000 de loc.).

Pentru aceste localităţi se aplică, începând cu data de 10.04.2021, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 293/2021, și următoarele măsuri specifice:

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
 2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
 3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Pentru operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Localitățile din judeţul Olt unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori: Ipoteşti (rata de incidenţă – 2,58/1.000 de loc.), Vişina Nouă (rata de incidenţă – 2,40/1.000 de loc.), Cârlogani (rata de incidenţă – 2,30/1.000 de loc.), Oboga (rata de incidenţă – 1,83/1.000 de loc.), Strejeşti (rata de incidenţă – 1,66/1.000 de loc.), Deveselu (rata de incidenţă – 1,61/1.000 de loc.), Rotunda (rata de incidenţă – 1,54/1.000 de loc.) şi Brebeni (rata de incidenţă – 1,51/1.000 de locuitori).

Pentru aceste localităţi se aplică, începând cu data de 10 aprilie 2021, pentru o perioadă de 14 zile, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 293/2021, și următoarele măsuri specifice:

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 22:00;
 2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 22:00;
 3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

Pentru operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Reamintim că, pentru localităţile judeţului Olt – cu excepția celor menționate la pct. I, II şi III, precum şi a localităţilor menţionate la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 27/29.03.2021 (Băbiciu, Brâncoveni, Milcov, Vultureşti, Găvăneşti, Perieţi, Cezieni, Vitomireşti şi Mărunţei), la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 28/30.03.2021 (Grădinari, Cezieni, Bârza, Studina, Coteana şi Potcoava) şi la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 29/01.04.2021 (Icoana), la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 30/02.04.2021 (Drăghiceni, Drăgăneşti-Olt, Caracal, Corabia, Dobrosloveni, Corbu, Morunglav, Pleșoiu, Stoicănești, Fălcoiu, Grojdibodu şi Tufeni) şi la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 31/05.04.2021 (Drăghiceni, Dobrun, Icoana, Perieţi, Valea Mare, Voineasa, Vitomireşti, Slatina, Mihăeşti, Oporelu, Osica de Jos, Balş, Găneasa, Osica de Sus, Slătioara, Piatra Olt, Scorniceşti, Optaşi Măgura şi Teslui), adoptate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – se aplică, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din H.G. nr. 293/2021, și următoarele măsuri specifice:

 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 22:00;
 2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 22:00;
 3. Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului.

Pentru operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 se permite şi prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Conform datelor transmise de către Direcţia de Sănătate Publică Olt, incidenţa cumulată la 14 zile în judeţul Olt, la data de 09.04.2021, este de 2,02/1.000 locuitori, iar în 22 de localităţi nu a fost înregistrat, la 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19.

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt pot fi consultate pe site-ul Instituției Prefectului -J udețul Olt: https://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/.

Instituția Prefectului - Județul Olt

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here