Chestionar pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Craiova

0

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un un plan strategic conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașe și împrejurimile lor, pentru o mai bună calitate a vieții.

Obiectivele principale ale PMUD sunt:

  • promovarea spre finanțare și implementare a proiectelor ce vizează sectorul transporturilor;
  • asigurarea diferitelor opțiuni de transport tuturor cetățenilor, astfel încât să permită accesul la destinații și servicii esențiale;
  • îmbunătățirea siguranței și securității;
  • reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;
  • îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;
  • creșterea atractivității și calității mediului urban și a peisajului urban, pentru beneficiul cetățenilor, economiei și societății în ansamblu.

Astfel, cetățenii municipiului Craiova sunt invitați să participe pentru îmbunătățirea mobilității și calitatea vieții din oraș, prin completarea unui chestionar. Acesta conține 20 întrebări și nu vă solicita informații privind identitatea (chestionarul este trimis anonim), tocmai de aceea, în vederea atingerii obiectivelor PMUD vă rugăm să răspundeți la întrebări cât mai exact și veridic.

Durata de completare a chestionarului: aproximativ 12 minute.

Chestionarul este accesibil la următorul link: https://forms.gle/1TVp8W25a48wG35YA

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here