Primăria Craiova caută personalul necesar pentru Recensământul Populației și Locuinţelor

0

Primăria Craiova a dat startul pentru înscrierea în lista candidaţilor pentru personalul necesar prestării serviciilor necesare pentru Recensământul Populației și Locuinţelor – RPL 2021

Primăria Municipiului Craiova încheie contract de prestări servicii pentru:

 • Un număr de 25 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA)
 • Un număr de 247 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor
 • Un număr de 19 recenzori-şefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populaţiei şi locuinţelor
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământului populaţiei şi locuinţelor

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior

Colectarea datelor în teren:

 • Autorecenzarea asistată (ARA):14.03-15.05.2022
 • Recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren:16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII

 • Pe teren, în limitele administrative ale MUNICIPIULUI CRAIOVA (recenzori, recenzori-şefi şi coordonator la nivel de UAT)
 • În spaţiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (recenzorii ARA) sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. Târgului, nr. 26

CONDIŢII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei – condiţie eliminatorie
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiţie eliminatorie
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiţie eliminatorie
 • Să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să îl utilizeze pentru comunicare
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune
 • În zonele/comunităţile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administraţiei publice, experienta de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL 2021 prevăzut în anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr.145/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România, în anul 2021

CONDIŢII SPECIFICE

 • Muncă pe teren
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi(până la sfârşitul zilei)
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbăta şi/sau duminica)

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here