Atom Energy Ventures Segarcea: Anunţ public privind elaborarea primei versiuni a planului II – elaborare PUZ

0

SC Atom Energy Ventures Segarcea SRL anunţă elaborarea primei versiuni a planului: „ELABORARE PUZ: CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC (AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE, STAŢIE DE CONEXIUNE, STAŢIE DE TRANSFORMARE, CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, DRUMURI DE ACCES ŞI MENTENANŢĂ, TRASEE ŞI REŢELE DE INSTALAŢII ELECTRICE SPECIFICE, ÎMPREJMUIRE”, în județul Dolj, oraş Segarcea, str. T=27, P=1, P=2 T=28, P=3, P=4, nr. cad. 35105 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza în sediul APM Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1, Craiova, jud. Dolj de luni-joi între orele 8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Aviz de Mediu/Anunţuri publice şi la sediul titularului: mun. Târgovişte, bld. Tudor Vladimirescu, nr. 21, bl. 5B, ap. 1, jud. Dâmboviţa.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

29 august 2022

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here