ASF a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate

0

Miercuri, 2 noiembrie 2022, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în cadrul unei ședințe, a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private.

Reglementare

Proiectul de Instrucțiune pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

Autorizare

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Adrian Constantin Marin în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea domnului Urcan Remus Adrian în calitate de Director general executiv al societății Atlantic Broker Group Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea doamnei Tănase Daniela în calitate de Director general adjunct al societății Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. și a modificărilor aduse Actului constitutiv (actualizarea datelor de identificare ale unui acționar/administrator);

Autorizarea modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A. ca urmare a majorării capitalului social și a extinderii obiectului de activitate;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Transporturi Auto Giulești S.A. București;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Construcții Bihor S.A. Oradea, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here