Reuniunea Eurogrupului din 26 ianuarie 2017 – Puncte importante de pe ordinea de zi

0

Eurogrupul va discuta despre progresele înregistrate până în prezent în legătură cu cea de a doua evaluare a programului de ajustare economică al Greciei, pe baza actualizărilor realizate de instituțiile europene care participă la evaluare.

Miniștrii vor analiza totodată punerea în aplicare a măsurilor pe termen scurt de reducere a datoriei pe care Eurogrupul le-a aprobat cu ocazia reuniunii sale din 5 decembrie 2016.

Instituțiile vor informa Eurogrupul cu privire la rezultatele celei de a 6-a misiuni dedicate supravegherii ulterioare aplicării programului în Irlanda și, respectiv, ale celei de a 5-a misiuni dedicate supravegherii ulterioare aplicării programului în Portugalia. Ambele misiuni au avut loc între sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2016.

Scopul monitorizării ulterioare aplicării programului este acela de a evalua dacă există riscuri care ar putea pune în pericol capacitatea statelor membre de a rambursa datoriile primite în cadrul unui program de asistență financiară. Monitorizarea se desfășoară până în momentul în care cel puțin 75 % din asistența primită a fost rambursată.

Eurogrupul va desfășura un schimb de opinii privind prezentarea Fondului Monetar Internațional cu privire la constatările misiunii sale intermediare privind consultarea în baza articolului IV cu zona euro.

FMI desfășoară astfel de consultări în fiecare an cu toți membrii săi, atât cu fiecare țară în parte, cât și cu uniuni monetare, inclusiv cu zona euro. Acest lucru are loc în conformitate cu articolul IV din Statutul Fondului Monetar Internațional. Raportul final al consultării este preconizat pentru luna iunie.

Eurogrupul va discuta despre proiectul de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro pentru 2017.

Recomandările pentru zona euro pentru 2017 pun accentul pe creșterea economică și pe crearea de locuri de muncă, pe politicile fiscale și pe finalizarea uniunii bancare.

În urma unei discuții în cadrul Eurogrupului, proiectul de recomandare va fi aprobat de Consiliul Ecofin la 27 ianuarie.

Eurogrupul va discuta despre planurile bugetare actualizate ale Spaniei și Lituaniei, pe baza avizelor Comisiei Europene, publicate la 17 ianuarie 2017.

Proiectele de planuri bugetare ale ambelor țări au fost înaintate în luna octombrie a anului trecut, pe baza unui scenariu de menținere a politicilor actuale, întrucât la momentul respectiv guvernele acestora nu dețineau competențe bugetare depline, procesele electorale naționale fiind în curs. În consecință, a trebuit ca acestea să înainteze un plan actualizat după numirea noilor lor guverne.

Eurogrupul va desfășura o dezbatere privind transpunerea pactului bugetar în dreptul național de către statele membre ale zonei euro și privind un raport special al Curții de Conturi Europene privind mecanismul unic de supraveghere.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here