Declarația Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale

0
Federica Mogherini

Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale ne obligă să ne amintim că în întreaga lume bărbați, femei și copii continuă să sufere din cauza discriminării rasiale pe seama culorii, rasei, descendenței, castei, religiei și originii lor etnice sau naționale. Aceștia sunt privați de drepturile fundamentale cele mai elementare și sunt afectați în mod disproporționat de sărăcie și inegalitate.

Departe de a fi eradicate, discursul de incitare la ură și alte manifestări ale rasismului, discriminarea rasială, xenofobia sunt în creștere. Acest lucru afectează egalitatea, libertatea, solidaritatea și justiția în întreaga lume.

UE continuă să se angajeze în lupta cu toate formele de discriminare rasială atât în interiorul, cât și în afara frontierelor noastre. Colaborăm cu statele membre, cu societatea civilă și cu parteneri internaționali în acțiuni care pot să schimbe situația: am convenit cu mari societăți IT să acționeze împotriva discursurilor de incitare la ură pe internet. Am creat platforme precum Grupul UE la nivel înalt privind combaterea rasismului, a xenofobiei și a altor forme de intoleranță. Promovăm schimbul de bune practici. Lucrăm la o mai bună înțelegere între comunități și abordăm preocupările grupurilor afectate, inclusiv comunitatea ebraică și cea musulmană. Încercăm să ajungem la o integrare mai bună a migranților și promovăm educația de calitate. Atât în cadrul UE, cât și cu țările partenere depunem eforturi pentru prevenirea și combaterea rasismului, a discriminării rasiale și a xenofobiei.

În angajamentele noastre globale, continuăm, de asemenea, să susținem ferm Convenția ONU pentru eliminarea discriminării rasiale. Lucrăm în permanență la punerea în aplicare a Declarației de la Durban și a Programului de acțiune al Conferinței mondiale din 2001 împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei și a intoleranței asociate acestora. Prin angajamentele pe care ni le-am asumat față de Decada pentru popoarele de origine africană ne asigurăm, de asemenea, că se acordă atenție discriminării cu care se confruntă comunitățile de origine africană oriunde în lume.

Eliminarea discriminării rasiale reprezintă o provocare globală și trebuie să fie abordată împreună de către întreaga comunitate internațională, de organizații internaționale și de societatea civilă. Suntem cu toții responsabili pentru a proteja, păstra și promova drepturile omului, propriile noastre drepturi. Nicio persoană nu va fi respectată dacă nu vom fi cu toții respectați ca ființe umane, în bogăția noastră culturală, în diversitatea noastră.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here