Prefectul județului Olt, Petre Silviu Neacșu, a dispus măsuri care se impun în perioada estivală, când se înregistrează temperaturi caniculare

0

Prefectul județului Olt, Petre Silviu Neacșu, a avut vineri, 23 iunie 2017, o întâlnire de lucru cu șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne și ai serviciilor publice deconcentrate cu atribuții, în vederea stabilirii tuturor măsurilor care se impun a fi luate, ținând cont că ne aflăm în perioada estivală, când se înregistrează temperaturi caniculare. În acest sens au fost stabilite, în principal, următoarele:

1. Asigurarea serviciilor publice (în special pentru lucrul cu publicul la ghișee) în condiții de siguranță, inclusiv prin asigurarea unor surse de apă potabilă. De asemenea, în funcție de specificul instituției, să transmită populației, inclusiv prin mass-media locală, recomandări generale/speciale pentru prevenirea unor incidente nedorite.
Responsabili: toate structurile MAI și serviciile publice deconcentrate din județ
2. Verificarea modului în care sunt respectate și aplicate prevederile legale, în perioadele cu temperaturi extreme, pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
Responsabili: Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt
3. Menţinerea unui contact permanent cu primarii, în calitate de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, pentru asigurarea unei intervenţii prompte în cazul producerii unor avarii.
Responsabili: Distribuţie Oltenia, Distrigaz Rețele Olt, Compania de Apă Olt
4. Dispunerea tuturor măsurilor care se impun pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță, precum și sprijinirea populaţiei în caz de nevoie.
Responsabili: Consiliul Județean Olt, Secția de Drumuri Naționale Slatina, Inspectoratul de Poliție Județean Olt, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt
5. Luarea măsurilor specifice pentru persoanele care prezintă risc crescut de evoluţie nefavorabilă a stării de sănătate în perioada caniculară (centre de îngrijire şi asistenţă pentru vârstnici şi persoane cu handicap, centre de plasament, unităţi de asistenţă medico-socială, spitale şi secţii de bolnavi cronici etc.).
Responsabili: Direcția de Sănătate Publică, Comitetele locale pentru situații de urgență
6. Determinarea nivelului apei din fântâni şi supravegherea permanentă a calităţii apei potabile din reţeaua comunală de alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice privind calitatea apei potabile.
Responsabili: Direcția de Sănătate Publică, Comitetele locale pentru situații de urgență
7. Verificarea condițiilor în care se procesează și păstrează alimentele de origine animală și vegetală, dar și a unităților de alimentație publică din județ și a pensiunilor turistice.
Responsabili: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt

Totodată, prefectul județului a atenționat toate comitetele locale pentru situații de urgență din județ cu privire la luarea următoarelor măsuri, premergător și pe timpul perioadelor caniculare, astfel cum prevede legislația în materie:
– activarea punctelor de acordare a primului ajutor și mediatizarea acestora în rândul populației;
– instituirea serviciului de permanență la sediul primăriei;
– atenţionarea populaţiei cu privire la informările/atenţionările/avertizările meteorologice specifice;
– monitorizarea evoluţiei fenomenelor meteorologice şi luarea măsurilor de prevenire a unor situaţii de urgenţă;
– identificarea, împreună cu medicii de familie din localitate, a persoanelor care prezintă risc crescut de evoluţie nefavorabilă a stării de sănătate în perioada caniculară (bătrâni, cardiaci, persoane cu probleme psihice etc.) şi sprijinirea acestora pentru depăşirea perioadelor caniculare;
– aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile;
– avertizarea populaţiei cu privire la întreruperea lucrului în aer liber în miezul zilei;
– adaptarea, dacă situaţia o impune, a programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extreme;
– informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale, etc. cu privire la durata şi intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate şi dacă se impune suspendarea manifestărilor sportive şi culturale ce nu se desfăşoară în spaţii climatizate corespunzător;
– interzicerea utilizării focului deschis, informând cetăţenii cu privire la riscurile ce pot apărea în cazul incendierii miriştiilor, lizierelor şi a suprafeţelor pe care se află vegetaţie uscată sau alte resturi vegetale;
– atenționarea populației cu privire la interzicerea scăldatului în zonele neamenajate și indicarea acestor zone prin montarea de plăcuţe cu „SCĂLDATUL INTERZIS”;
– aplicarea tratamentelor specifice de combatare a țânțarilor, în condițiile în care vremea caniculară favorizează înmulțirea rapidă a acestora;
– implicarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în acţiuni de informare preventivă şi control pe timpul caniculei;
– orice alte măsuri pe care le consideră necesare.

Prefectul județului recomandă autorităților administrației publice locale să instaleze, în zonele intens circulate, perdele de apă (astfel cum realizează anual Primăria municipiului Slatina), să ude cât mai des trotuarele, dar şi să verifice funcţionarea în stare corespunzătoare a fântânilor arteziene şi a cișmelelor stradale.

Reiterăm că „Planul de măsuri pentru perioada sezonului estival 2017“ a fost aprobat în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt de la începutul lunii iunie 2017, urmărește realizarea acțiunilor specifice pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate și combaterea efectelor fenomenului de secetă asupra populației și cuprinde inclusiv punctele de acordare a primul ajutor și a apei potabile, la nivelul județului, în perioadele de atenționare/avertizare de caniculă. Planul poate fi consultat pe adresa de internet a Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, www.isuolt.ro (secțiunea Centrul operațional – Activitate CJSU).

Instituția Prefectului – Județul Olt

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here