Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Vâlcea la 30 iunie 2017

0

La sfârşitul lunii iunie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,28%.

Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii iunie 2017 a fost de  7081 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de  3321 erau femei.

La sfârșitul lunii iunie 2017, din totalul şomerilor înregistraţi, 2031 persoane au fost indemnizate şi 5050 neindemnizate.

Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii iunie 2017 se prezintă astfel : 2607 persoane provin din mediul urban şi 4474 persoane provin din mediul rural.

Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2445 persoane.

În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :

  • ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (65 %) ;
  • persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 30 % din totalul şomerilor înregistraţi;
  • persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 5% din numărul total de şomeri înregistraţi.

În luna iunie 2017 s-au încadrat 516 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here