Declarația Înaltului Reprezentant Federica Mogherini în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Internaționale a Popoarelor Indigene, 9 august 2017

0

În urmă cu 10 ani, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene (UNDRIP), care a stabilit un cadru privind drepturile, demnitatea și bunăstarea populațiilor indigene.

De atunci, gradul de recunoaștere și de înțelegere a provocărilor cu care se confruntă popoarele indigene s-a îmbunătățit continuu. Aceste tendințe pozitive au fost favorizate prin consolidarea cooperării și a parteneriatelor dintre state, societatea civilă în general și popoarele indigene. Aceste parteneriate au beneficiat de faptul că popoarele indigene își afirmă azi drepturile, pentru a pune capăt tuturor formelor de discriminare și a se opune încălcărilor drepturilor omului și abuzurilor.

Deși reprezintă mai puțin de cinci la sută din populația mondială, acestea concentrează 15 la sută din persoanele cele mai sărace din lume. Popoarele indigene se numără, de asemenea, printre primele victime atunci când situația drepturilor omului se deteriorează.

UE dispune de o serie de politici care sprijină drepturile popoarelor indigene consacrate în UNDRIP, de la drepturile omului la dezvoltare și instrumente de finanțare. Cooperarea bilaterală a Uniunii Europene cu multe țări pune un accent puternic pe participarea popoarelor indigene la nivel local și național în țările în care acestea trăiesc. De asemenea, UE combate violența împotriva populațiilor indigene și a apărătorilor drepturilor omului, în special atunci când aceștia luptă pentru a proteja terenuri și resurse naturale. Prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, UE oferă protecție apărătorilor drepturilor popoarelor indigene confruntați cu situații de risc.

Angajamentul de a preveni și a oferi protecție împotriva amenințărilor și a violenței a fost reiterat în Concluziile Consiliului UE privind popoarele indigene, adoptate la data de 15 mai a acestui an.

Uniunea Europeană va continua să fie alături de popoarele indigene în combaterea discriminării și a inegalităților. Acesta este motivul pentru care UE este ferm angajată în vederea includerii popoarelor indigene în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, susținând o abordare bazată pe drepturi a dezvoltării, care să cuprindă toate drepturile omului, astfel încât să nu existe populații lăsate în urmă. Contribuția UE la această agendă va fi ghidată de noul Consens european pentru dezvoltare.

UE așteaptă cu interes continuarea dialogului cu populațiile autohtone la toate nivelurile cooperării UE, pentru a maximiza impactul acțiunilor noastre. Vom coopera cu toți partenerii, începând cu popoarele indigene, pentru a ne asigura că angajamentul comunității internaționale în favoarea UNDRIP va continua în următorii ani.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here