Acțiuni diplomatice menite să evidențieze contribuția României la temele înscrise pe agenda ONU

0

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat la o întâlnire de lucru a șefilor diplomației din statele membre ale Grupului Prietenilor Medierii din ONU, prezidată de Finlanda și Turcia

În mesajul său, șeful diplomației române a pledat pentru consolidarea bazei normative a medierii și întărirea rolului ONU în activitatea efectivă de mediere. A salutat accentul deosebit pe care Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, îl pune pe dimensiunea de prevenire a conflictelor și mediere.

Ministrul afacerilor externe a subliniat, totodată, importanța întăririi cooperării între ONU și organizațiile regionale în acțiunile de mediere. A reamintit organizarea la București, în anul 2013, a Conferinței privind medierea în spațiul OSCE și a evocat, în contextul campaniei României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate, intenția țării noastre de a readuce acest subiect pe agenda Consiliului de Securitate.

Ministrul Teodor Meleșcanu a participat, de asemenea, la reuniunea ministerială informală a miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale Iniţiativei Central Europene (ICE), sub egida Preşedinţiei exercitate în acest an de Belarus.

Agenda reuniunii a prilejuit o trecere în revistă a activităţilor desfăşurate de Preşedinţia-în-exerciţiu, cu accent asupra dezbaterilor privind modalităţile în care ICE poate contribui la depăşirea provocărilor cu care se confruntă statele din regiunea Europei Centrale și de Est, mijloacele de susţinere a integrării europene a statelor ICE aspirante, în special prin acordarea de sprijin politic din partea statelor membre UE participante la ICE şi optimizarea relaţiilor între comunităţile de afaceri din statele ICE.

Demnitarul român a subliniat în intervenţia sa aprecierea României pentru parcursul de succes al Preşedinţiei ICE exercitată de Belarus. Ministrul Teodor Meleșcanu a precizat că exercitarea acestui mandat constituie un exerciţiu important pentru promovarea cooperării regionale, cu obiectivul mai larg de consolidare a stabilităţii şi securităţii în arealul ICE. Oficialul român a reiterat poziţia constantă a României de susţinere a extinderii UE şi NATO, pentru statele care demonstrează angajamentul necesar în îndeplinirea criteriilor de aderare. În acest context, ministrul român de externe a reiterat susţinerea fermă a României pentru parcursul de integrare europeană a Republicii Moldova. A subliniat totodată că procesul de integrare europeană implică un angajament ferm pentru reforme interne în statele aspirante.

În marja lucrărilor Adunării Generale a ONU, șeful diplomației române a avut întrevederi bilaterale cu secretarul general adjunct al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), precum și cu ministrul afacerilor externe din Bosnia și Herțegovina.

Întâlnirea cu oficialul CCG, dr. Abdel Aziz Abu Hamad Aluwaisheg, s-a axat pe discutarea principalelor direcții de dezvoltare a relațiilor politice și economice dintre România și statele din Golf, care constituie una dintre prioritățile politicii externe românești. Ministrul Teodor Meleșcanu a reliefat, în context, importanța aprofundării cooperării sectoriale și a creșterii volumului de investiții pentru consolidarea relațiilor țării noastre cu organizația regională arabă și a prezentat avantajele competitive ale României în domenii precum IT, petrol și gaze, agricultură și educație.

A fost abordată, de asemenea, cooperarea dintre Uniunea Europeană și CCG, sens în care oficialul român a reiterat sprijinul țării noastre pentru intensificarea dialogului politic dintre cele două organizații, precum și pentru avansarea cooperării în domeniile comerț și investiții, politici macroeconomice, schimbări climatice, energie și mediu.

Întrevederea a prilejuit și un schimb de vederi privind evoluțiile recente din zona Golfului, partea română reconfirmând atenția pe care o acordă impactului potențial al acestora asupra stabilității și securității regiunii, precum și situației economice și umanitare. A reliefat că România se pronunță pentru rezolvarea disensiunilor pe cale politică, prin negocieri directe și a evidențiat importanța menținerii stabilității regiunii Golfului, de natură să contribuie și la soluționarea crizelor din Orientul Mijlociu.

Întrevederea cu ministrul afacerilor externe din Bosnia și Herțegoviva, Igor Crnadak, a reliefat interesul ambelor părți pentru dezvoltarea accentuată a relațiilor bilaterale, fiind analizate posibilitățile de aprofundare a dialogului politic, precum și a cooperării economice și culturale. Ministrul Igor Crnadak a invitat România să profite de oportunitățile oferite de Bosnia și Herțegovina pentru dinamizarea schimburilor comerciale și atragerea de investiții românești pe piața bosniacă.  A solicitat sprijinul României pentru avansarea Bosniei și Herțegovina în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Ministrul Teodor Meleșcanu a subliniat susținerea fermă a țării noastre pentru parcursul european al Bosniei și Herțegovina și a reiterat disponibilitatea României de a acorda asistență de specialitate în procesul de pregătire pentru aderare. A încurajat continuarea implementării Agendei de Reforme și accelerării calendarului european, mai ales în contextul dezideratului autorităților de la Sarajaevo de a obține statutul de candidat la aderarea la UE în primele luni ale anului 2018.

*************

Grupul Prietenilor Medierii din ONU reunește în prezent 45 de state din toate cele cinci grupuri geografice ale ONU și opt organizații regionale și internaționale. Grupul își propune promovarea medierii ca mijloc de prevenire și soluționare pașnică a conflictelor și a contribuit semnificativ la crearea și dezvoltarea capacității de mediere a Organizației Națiunilor Unite.

Medierea, ca instrument, se impune cu atât mai mult cu cât contextul internațional este marcat de tensiuni în creștere, iar costurile misiunilor de pace pun o presiune financiară considerabilă asupra organizației.

România este membră a Grupului din anul 2012.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here