Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit – septembrie 2017

0

Conform datelor publicate de Banca Națională a României, soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna septembrie 2017 cu 1,4 la sută (0,9 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2017, până la nivelul de 232 703,7 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,9 la sută (1,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 0,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,4 la sută). La 30 septembrie 2017, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,3 la sută (5,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2016, pe seama majorării cu 17,1 la sută a componentei în lei (15,1 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 5,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 8,3 la sută).

Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2017
(mil. lei)
sep. 2017/
aug. 2017
%
sep. 2017/
sep. 2016
%
Credit neguvernamental (total) ** 232 703,7 1,4 7,3
Credit neguvernamental în lei: 142 798,3 1,9 17,1
– gospodării ale populaţiei 77 309,1 1,4 21,5
-persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 65 489,2 2,6 12,3
Credit neguvernamental în valută: 89 905,4 0,6 -5,3
– gospodării ale populaţiei 42 676,5 -0,9 -10,6
-persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 47 228,9 2,0 0,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna septembrie 2017 cu 0,3 la sută faţă de luna august 2017, până la 97 267,2 milioane lei. La 30 septembrie 2017, creditul guvernamental a crescut cu 9,4 la sută (7,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2016.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2017 cu 0,5 la sută faţă de luna august 2017, până la nivelul de 286 385,5 milioane lei.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2017
(mil. lei)
sep. 2017/
aug. 2017
%
sep. 2017/
sep. 2016
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 286 385,5 0,5 10,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 194 052,9 0,1 11,3
– gospodării ale populaţiei 107 528,5 0,0 10,8
– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 86 524,4 0,3 12,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 92 332,6 1,3 9,6
– gospodării ale populaţiei 63 634,9 1,2 11,3
– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 28 697,7 1,5 6,2

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 6,7 milioane lei, până la 107 528,5 milioane lei. La 30 septembrie 2017, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 10,8 la sută (8,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2016.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,3 la sută, până la 86 524,4 milioane lei. La 30 septembrie 2017, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 12,0 la sută (10,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2016.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,3 la sută, până la nivelul de 92 332,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 20 076,2 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 9,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 6,1 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 11,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 7,7 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 6,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 2,8 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 012,5 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2017), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 87 254,7 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2017).
Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here