Măsuri aplicate de Inspectoratul Județean de Jandarmi Vâlcea în Sezonul Estival 2017

0

Inspectoratul Județean de Jandarmi Vâlcea – Informare cu privire la punerea în aplicare a planului general de măsuri pentru cresterea gradului de siguranță al cetățeanului pe timpul sezonului estival din perioada 1 iunie -15 septembrie 2017

Pentru crearea cadrului de planificare şi coordonare a activităţilor şi misiunilor, precum şi pentru stabilirea responsabilităţilor din competenţă, în scopul menţinerii şi asigurării ordinii şi siguranţei publice, pentru punerea în aplicare a Planului general de măsuri al M.A.I. nr. 90570 din 04.05.2017 pentru creșterea gradului de siguranță al cetățeanului pe timpul sezonului estival, respectiv al Planului de măsuri al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române privind activitățile ce se vor întreprinde pentru creșterea gradului de siguranță al cetățeanului pe timpul sezonului estival, la nivelul I.J.J. Vâlcea, a fost întocmit Planul Propriu de măsuri privind activitățile ce se vor întreprinde pentru creșterea gradului de siguranță al cetățeanului pe timpul sezonului estival la nivelul județului Vâlcea.

În această perioadă s-au organizat manifestări publice prilejuite de sărbători religioase (Rusaliile Ortodoxe/Catolice, Sf. Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului), manifestări cultural – artistice cu public numeros, context în care s-a impus adoptarea de măsuri coerente și adecvate pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în zona lăcașurilor de cult, în piețe sau în alte locuri publice.

În perioada iunie – septembrie, în stațiunile montane și balneoclimaterice, s-au desfășurat multiple activități în spațiul public, la care a participat numeroase persoane, s-a constatat o creștere a valorilor de trafic pe căile rutiere/feroviare spre/dinspre stațiunile turistice, balneare și un grad ridicat de ocupare al acestora, fapt ce a impus adaptarea misiunilor din competența structurilor IJJ Vâlcea, astfel încât să fie asigurată o capacitate corespunzătoare de acțiune și intervenție pentru menținerea unui climat de normalitate, crearea condițiilor necesare creșterii gradului de siguranță a cetățenilor, inclusiv gestionarea posibilelor situații de urgență.

Tot în această perioadă, deși elevii și studenții au fost în vacanță, s-au derulat o serie de examene precum evaluarea națională, bacalaureat, ce a implicat prezența personalului jandarmeriei în spațiul public, pentru prezervarea climatului de ordine publică. Totodată Inspectoratul Școlar Județean a organizat concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar, sesiunea 2017.

Ca o particularitate față de anii precedenți, este de remarcat că acestor elemente li s-a adăugat sentimentul de insecuritate generat de atentatele teroriste din Franța, Belgia și Turcia precum și continuitatea fluxurilor migratorii către Uniunea Europeană.

Pentru gestionarea situației operative, în funcție de lecțiile învățate în anii precedenți și de numărul de turiști, s-a avut în vedere adaptarea măsurilor și a dispozitivelor în misiunile, pentru a se asigura o prezență activă în stradă a efectivelor angrenate în misiuni, cât și o intervenție mai eficientă la sesizările primite direct de la cetățeni sau prin SNUAU 112.

De asemenea în această perioadă în zona localității Alunu, în zona afectată de alunecările de teren, efectivele IJJ Vâlcea au acționat pentru evacuarea gospodăriilor afectate și pentru limitarea efectelor alunecărilor de teren iar în zona localității Măldărești a fost monitorizată activitatea desfășurată la groapa de gunoi din zonă și au fost desfășurate și acțiuni de control în colaborare cu lucrători din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

În perioada de referință am avut în atenție asigurarea măsurilor de ordine publică pe traseele de deplasare a transporturilor tehnicii și aparaturii militare și la locurile de campare, pentru buna desfășurare a exercițiului multinațional SABER GUARDIAN-2017.

La nivelul I.J.J. Vâlcea, au fost întreprinse următoarele activități:
A. Misiuni de asigurare a ordinii publice:
– 2 misiuni la manifestări de protest cu 22 jandarmi;
– 10 misiuni la manifestări religioase cu 54 jandarmi;
– 58 misiuni la manifestări cultural artistice cu 315 jandarmi;
– 3 misiuni la manifestări promoționale cu 12;
– 9 misiuni la manifestări sportive cu 44 jandarmi;
– 30 misiuni pe timpul Evaluării Naționale și Bacalaureatului, Examenelor de titularizare și definitivare 2017 cu 201 jandarmi;
– 32 misiuni protecție transporturi speciale cu 77 jandarmi;
– 90 rezerve antitero cu 431 jandarmi;
– 3 misiuni pe timpul vizitelor delegațiilor străine cu 53 jandarmi;

B. Acțiuni executate premergător și pe timpul desfășurării alegerilor;
– 4 misiuni protecție BEC cu 9 jandarmi;
– 5 misiuni asigurarea protecției tipografiilor cu 16 jandarmi;
– 2 misiuni de protecție a buletinelor de vot pe timpul transportului cu 2 jandarmi;
– 4 misiuni protecție a secțiilor de votare pe timpul alegerilor cu 8 jandarmi;
– 5 rezerve intervenție pe timpul alegerilor cu 27 jandarmi

C. Misiuni de menținere a ordinii publice
– 198 misiuni în stațiuni montane și trasee turistice cu 457 jandarmi;
– 44 misiuni în stațiuni balneare cu 101 jandarmi;
– 47 misiuni în zona instituțiilor de învățământ cu 94 jandarmi;
– 3 acțiuni punctuale executate cu 30 jandarmi;
– 591 patrule de jandarmi executate în mediul urban cu 2679 jandarmi;
– 231 patrule de jandarmi în mediul rural cu 611 jandarmi;
– 1534 patrule mixte executate în mediul urban cu 1534 jandarmi;
– 2 patrule mixte executate în mediul rural cu 2 jandarmi;
– 1 razie cu poliția cu 18 jandarmi;

D. Acțiuni executate în cooperare cu alte instituții:
– 1 misiune în cooperare cu ISU cu 8 jandarmi;
– 1 misiune cu I.G.I. cu 4 jandarmi;
– 10 misiuni în colaborare cu executorii judecătorești cu 40 jandarmi;
– 11 misiuni în colaborare cu I.S.C.T.R. cu 23 jandarmi;
– 1 misiune cu Parcul Național Buila Vânturarița cu 2 jandarmi;
– 53 misiuni cu Poliția T.F cu 53 jandarmi;
– 2 misiuni cu organele silvice cu 6 jandarmi;
– 2 misiuni cu A.N.P.A. cu 4 jandarmi;
– 1 misiune cu Distrigaz cu 7 jandarmi;

E. Acțiuni de salvare
– 13 misiuni executate de 30 jandarmi;

În perioada analizată au fost constatate 29 infracțiuni săvârșite de 24 autori și 832 sancțiuni contravenționale din care 395 avertismente și 437 amenzi în valoare de 159635 lei.

În perioada sezonului estival, acțiunile IJJ Vâlcea au fost concentrate pe adaptarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică în stațiunile turistice și pe traseele montane în vederea prevenirii faptelor antisociale și asigurării capacităților de intervenție pentru salvarea/evacuarea persoanelor aflate în dificultate în mediul montan și în zonele de picnic, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică, conform competenţelor, cu ocazia desfăşurării manifestărilor cultural – artistice, sportive, de protest, asigurarea capacităţilor de intervenţie pentru soluționarea unor situații neprevăzute ce pot apărea pe timpul executării misiunilor, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale comise de persoane sau grupuri de persoane (cerşetori, hoţi de buzunare, etc.) care îşi fac apariţia în zona staţiunilor, locurilor de agrement frecventate de turişti şi a altor locuri aglomerate, participarea la menţinerea ordinii şi siguranţei publice în cadrul dispozitivelor integrate de ordine şi siguranţă publică.

Cu această ocazie au desfășurat 12 acțiuni preventiv-educative și de informare a turiștilor aflați pe traseele montane cu privire la starea drumurilor, starea indicatoarelor și marcajelor montane, alunecările de teren și locurile unde există posibilitatea producerii de viituri, inundații sau avalanșe, în vederea evitării accidentelor sau altor evenimente negative.

În sezonul estival s-a pus accent pe monitorizarea activităților și a transporturilor tehnicii și aparaturii militare participante la exercițiului multinațional SABER GUARDIAN-2017, asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul festivalului de muzică Open Air Blues Festival, pe timpul examenului de titularizare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a concursului pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, activităților dedicate Zilei Imnului Național al României, Zilele Orașului Băile Olănești, Florile Govorei, Cântecele Oltului, zilele comunelor din județ, Festivalul Internațional al Rromilor.

INSPECTOR ŞEF                                                   Ofițer specialist I-M.O.P
Locotenent colonel                                               Locotenent colonel
Grigore CIAUŞESCU                                              Marian STAN

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here