Copiii refugiați au sărbătorit Ziua Națională a României

0

Organizația Internațională pentru Migrație alături de Fundația Schottener Servicii Sociale și AIDRom au organizat miercuri, 29 noiembrie 2017, un eveniment în cadrul căruia copiii refugiați alături de părinții lor au descoperit o parte din tradițiile românești. La eveniment au participat 68 de copii și 61 de adulți pentru a celebra Ziua Națională a României.

Copiii au creat păpuși din linguri de lemn alături de echipa Fundației Schottener și echipa de animatori. Au cântat imnul României și au explorat lumea motivelor românești lucrând cu materile textile.

Ansamblul de dansuri al Asociației CONCORDIA i-au ajutat să descopere dansurile populare românești și i-au invitat pe cei mici la o horă românească.

Clara și vioara ei și-au dorit să ajungă la inimiile copiilor dorind să le insufle dorința de descoperi oportunități de a-și petrece calitativ timpul liber. Clara are 7 ani și este un copil obișnuit: curioasă și energică. Căci mai degrabă aleargă decât merge și dacă nu citește ceva fraților mai mici, atunci sigur cântă sau dansează.

Evenimentul a fost presărat șii cu un pic de circ cu Aija și Clara. Farfurii care fac piruete și cercuri colorate mânuite de Aija (9 ani) și Clara (7 ani) pentru încântarea și zâmbetele micilor oaspeți. La finalul reprezentației, Aija șii Clara i-au invitat pe copiii refugiați să-și testeze îndemânarea.

Integrarea persoanelor refugiate este un proces firesc asumat de toate țările europene.

„Acest eveniment se înscrie într-o serie de activităţi destinate facilitării integrării socio-culturale şi educaţionale a copiilor refugiaţi şi migranţi în România. Fundaţia Schottener, alături de partenerii săi, oferă asistenţă pentru integrarea locală a acestora în cadrul unui proiect co-finanţat de Inspectoratul General pentru Imigrări şi Uniunea Europeană prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare” a declarat dna Ioana Barbu, manager proiect. Aceasta  a subliniat că până în prezent peste 400 de refugiați şi migranţi au fost sprijiniţi să înveţe limba română, au incluși în sistemul de învățământ românesc şi participă activ la procesul lor de integrare în societatea românească.

Potrivit cifrelor oficiale, anul acesta, 4500 de refugiați au solicitat azil în România. Dintre aceștia, aproape un sfert au primit o formă de protecție pe teritoriul țării noastre și au ales să traiăscă aici.

Fundația Schottener  – De peste 20 de ani, Schottener Soziale Dienste gGmbH este implicată în domeniul acordării de asistenţă în beneficiul copiilor şi al tinerilor din România.  În prezent, Fundația Schottener acordă asistență tinerilor sub 26 de ani în cadrul Centrului Regional de Integrare București (Str. Viitorului, nr .11 sediul OIM) , respectiv:

  • beneficiarilor unei forme de protecție internațională (BP) – refugiați și beneficiari de protecție subsidiară.
  • resortisanții țărilor terțe (RTT) aflați legal în România ca și membri de familie ai unor cetățeni români, pentru reîntregirea familiei, la studii, în scop de muncă etc.

Servicii oferite:

  • Servicii de informare și consiliere.
  • Cursuri de limba română și orientare culturală pentru copii, tineri și adulți.
  • Consiliere psihologică.
  • Activități sociale, culturale și recreaționale pentru copii, tineri și adulți.
  • Plata asigurărilor de sănătate.
  • Asistență materială (ex. achiziția de bunuri materiale, decontarea unor servicii și tratamente medicale etc.).
  • Orientare pentru accesul la piaţa muncii.
  • Acordarea de rechizite și alte materiale necesare pe parcursul învățării pentru copii.

AIDRom – AIDRom a fost înfiinţat în anul 1991. Numele este o prescurtare de la “Ajutor Interbisericesc – Departamentul România”. AIDRom şi-a început activitatea în cadrul unei colaborări între Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată Calvină şi Biserica Lutherană din România, activitatea fiind coordonata de Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Asociația AIDRom a apărut ca urmare a unor nevoi sociale ale momentului înființării sale și ca o reacție față de necesitatea coordonării unitare a unor acțiuni desfășurate de Biserici în direcții vizând dezvoltarea spirituală a poporului, acordarea de sprijin reciproc în realizarea unor activități precum și acordarea de ajutor umanitar celor aflați la nevoie. În decursul istoriei, în România Biserica a avut un rol esențial în formarea personalității umane, în dezvoltarea spirituală și morală a poporului, în crearea unui cadru propice armonizării relațiilor interumane, în organizarea și derularea de acțiuni umanitare, de binefacere.

Asociația AIDRom este o platformă de dialog ecumenic între Bisericile din România și o instituție finanțatoare pentru dezvoltarea organizațiilor bisericestisi neguvernamentale.

AIDRom facilitează lucrarea comună a Bisericilor la nivel teologic și social. AIDRom atrage fonduri, procesează proiecte, monitorizează și auditează implementarea proiectelor, oferă consultantă; uneori AIDRom insăsi implementează aceste proiecte.

OIM – La început OIM s-a numit Comitetul Interguvernamental Provizoriu pentru Relocarea Migranţilor din Europa (PICMME) şi a fost înfiinţat în anul 1951 pentru a putea gestiona haosul lăsat în urmă de Cel De-al Doilea Război Mondial. Mandatată de guvernele Europei să identifice ţările pentru relocarea a aproximativ 11 milioane de persoane dezrădăcinate în timpul războiului, organizaţia s-a ocupat de transportul a aproape un million de migranţi în anii ’50. În 1952, numele s-a schimbat în Comitetul Interguvernamental pentru Migraţia Europeană, iar în 1980 în Comitetul Interguvernamental pentru Migraţie. Denumirea actuală, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, a fost adoptată în 1989 pentru a reflecta tranziţia organizaţiei de-a lungul a jumătate de secol de la o agenţie specializată în probleme de logistică către o agenţie specializată în probleme de migraţie.

În vreme ce istoria OIM documentează dezastrele naturale sau cauzate de mâna omului din ultima jumătate de secol (Ungaria 1956, Cehoslovacia 1968, Chile 1973, Vietnam 1975, Kuweit 1990, Kosovo și Timorul de Est 1999, tsunami-ul din Asia, cutremurul din Pakistan 2004/2005, realitățile actuale ale migrației), crezul OIM, că migraţia reglementată aduce beneficii în egală măsură migranţilor şi societăţii, a câştigat constant recunoaştere internaţională.

De la începuturile sale ca agenţie de logistică şi operaţiuni, OIM şi-a lărgit aria de activitate, lucrând îndeaproape cu guvernele şi societatea civilă pentru a înţelege mai bine problemele legate de migraţie, pentru a încuraja dezvoltarea socio-economică prin facilitarea migraţiei, pentru a apăra demnitatea şi drepturile migranţilor, devenind astfel agenţia numărul unu în domeniul migraţiei. Lărgirea ariei de activitate a fost urmată de o creştere rapidă, OIM transformându-se dintr-o agenţie relativ mică într-una cu angajaţi în peste 157 de ţări. OIM, ca “Agenţie de Migraţie”, a devenit un punct de referinţă în dezbaterile globale cu privire la implicările sociale, economice şi politice ale fenomenului migraţiei în secolul 21.

OIM şi-a deschis biroul din România în 1992 pentru a răspunde nevoilor de informare și consiliere legate de emigrare. De-a lungul anilor, OIM România a desfășurat programe de cooperare națională și internațională în diferite domenii, cum ar fi: lupta împotriva traficului de ființe umane, facilitarea migrației, asistența pentru refugiați, repatrierea voluntară și reintegrarea în țara de origine, integrarea migranților cu ședere legală în România, sănătatea migranților sau sprijin consular.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here