Post de ofițer specialist scos la concurs de Jandarmeria Olt

0

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt informează persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice, că la nivelul unității a fost deblocată o funcție vacantă de ofițer, ce urmează să fie ocupată prin concurs, prin încadrare directă.       

Funcția este de ofițer specialist în cadrul Compartimentului Comunicații din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației.

Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență într-unul dintre domeniile de licență: matematică; informatică; fizică; inginerie electrică; inginerie energetică; inginerie electronică; telecomunicații și tehnologii informaționale; calculatoare și tehnologia informației; ingineria sistemelor; științe inginerești; mecatronică și robotică; științe militare, informații și ordine publică; cibernetică, statistică și informatică econimică.

Condițiile legale de recrutare a candidațiilor pentru încadrarea directă sunt următoarele:

 • Să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris și vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • Să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • Să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 • Să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 • Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 • Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • Să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute de fișa postului, pentru încadrare în funcții de cadre militare prin rechemare în activitate sau încadrare directă.

Termenul de înscriere este 16.01.2017, ora 14.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt din municipiul Slatina, Strada Cazărmii, nr. 40, Serviciul Resurse Umane 0249/437901, 0249/437904 interior 24535, 24558 sau pe site-ul instituției www.jandarmeriaolt.ro în secțiunea carieră.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here