Punctul de lucru al SACOMET din Horezu va fi verificat de o comisie mixtă

0

Prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a convocat vineri, 12 ianuarie 2018, o întâlnire de lucru la sediul Instituției Prefectului, pe tema activităților desfășurate de către societatea SACOMET S.A. Horezu, la punctul de lucru din Horezu.

La această ședință, condusă de către subprefectul județului Vâlcea, Aurora Gherghina, au participat conducerile și reprezentanții instituțiilor cu atribuțiuni în domeniu, dar și ai  Primăriei orașului Horezu.

În cadrul întâlnirii a fost prezentate, de către conducerea Comisariatului Județean Vâlcea al Gărzii Naționale de Mediu, situația existentă pe acel amplasament la data de 11 ianuarie 2018, aflat în proprietatea S.C. SACOMET S.A. Horezu, unde au fost identificate depozite de deșeuri în cantități semnificative, precum și solicitarea Primăriei orașului Horezu înregistrată la Instituția Prefectului județului Vâlcea, privind efectuarea unui control de către instituțiile abilitate ale statului pe acest amplasament, ca urmare a identificării unor deșeuri menajere.

Urmare celor analizate și stabilite în cadrul întâlnirii de lucru, prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a emis Ordinul de constituire a comisiei mixte de verificarea a activităților S.C. SACOMET S.A. Horezu, autorizate la punctul de lucru din strada 1 Decembrie nr. 26 (fosta Luncavățului), orașul Horezu, județul Vâlcea, având în componență reprezentanți ai: Corpului de control al Instituția Prefectului județului Vâlcea, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea, Compartimentului Control în Sănătate Publică – Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, Inspecției Apelor – Administrația Bazinală de Apă Olt, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea, Administrații Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea, dar și ai Primăriei orașului Horezu;

Comisia își va desfășura activitatea începând cu data de 12 ianuarie 2018 și va verifica, în principal, următoarele aspecte:

– respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului  impuse titularului autorizației de mediu, respectiv S.C. SACOMET S.A. Horezu, pentru activitățile derulate;

– încălcarea normelor de igienă privind mediul de viață a populației ce locuiește în vecinătatea amplasamentului;

– influența activităților autorizate asupra calității apelor subterane și de suprafață din zonă;

– existența cadavrelor de animale pe amplasament sau în vecinătatea acestuia;

– legalitatea activităților economice derulate de S.C. SACOMET S.A. Horezu din punct de vedere financiar – fiscal;

– alte aspecte impuse de legislația în vigoare,

Totodată, comisia menționată, va prezenta prefectului județului, cu operativitate, un raport cu privire la rezultatul verificărilor și a măsurilor legale dispuse, impuse de situația constatată.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here