ISU Mehedinţi recrutează tineri pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă Pavel Zăgănescu – Boldeşti

0

Tinerii cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Mehedinţi se pot înscrie pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă PAVEL ZĂGĂNESCU – Boldeşti.

Pentru sesiunea de admitere ce se va desfăşura în perioada 24 august – 4 septembrie 2018, sunt scoase la concurs 290 de locuri pentru subofiţeri şi maiştri militari, dintre care 265 le revin subofiţerilor de pompieri şi protecţie civilă – două pentru candidaţii de etnie romă, iar 25 de locuri sunt alocate maiştrilor militari auto. Durata de şcolarizare este de doar un an.

Anterior susținerii concursului de admitere, care va consta în promovarea un test grilă la disciplina “matematică”, candidații declaraţi „apt” psihologic şi medical trebuie să treacă de contravizita medicală şi să parcurgă un traseu practic-aplicativ într-un timp de maxim 1 min şi 5 sec.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 13. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

Cererile de înscriere trebuie depuse, personal, de către candidaţii cu domiciliul sau reşedinţa înscrisă în cartea de identitate în judeţul Mehedinţi la unitatea noastră, până la data de 15 iunie 2018, iar dosarul de recrutare până la data de 27 iulie 2018.

Atât cererile de înscriere, cât şi dosarele de recrutare se depun la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi, pe strada Portului, nr. 2, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Informaţiile complete privind admiterea sunt postate la sediul inspectoratului, dar şi pe site-ul instituţiei la adresa www.isumehedinti.ro, secţiunea Despre noi – Organizare -Carieră.

Cei interesaţi pot obţine detalii suplimentare şi la Serviciul Resurse Umane din cadrul ISU “Drobeta, telefon 0252/311212.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here