ANUNȚ: Adunare Generală convocată de OUAI – Oltul – Olanu / pentru data de 07 iulie 2018

0

Organizaţia Utilizatorilor de apă pentru irigaţii Olanu prin CONSILIUL director aduce la cunoştinţa membrilor și a celor interesaţi convocarea ADUNĂRII GENERALE a organizaţiei pentru data de 07/ 07/2018 ora 11 în şedinţă extraordinară la Primăria Olanu cu următoarea ordine de zi;

  1. Validarea şi însuşirea P.V. încheiat între ANIF VÂLCEA şi OUAI OLTUL OLANU privind preluarea în proprietate cu titlu gratuit a sistemului de irigaţii de pe raza localităţii.
  2. Acord cu privire la casarea  instalaţiilor  în ploturile SPP 108 Nicolești şi SPP 109 Olanu şi a infrastructurii adiacente acestor staţii.
  3. Acord cu privire la emiterea avizelor pentru noile investiţii promovate conform Lg 138/2004 organizaţia noastră fiind de utilitate publică obligaţia celor ce promovează investiţii noi de a ne solicita aviz în urma depunerii de documentaţii.
  4. Împuternicire Preşedintelui organizaţiei ILIE ION pentru a face toate demersurile necesare accesării de fonduri guvernamentale,neguvernamentale,europene şi alte surse privind refacerea şi modernizarea sistemului de irigaţii în ploturile enumerate mai sus şi a infrastructurii interioare şi punerea lor sub presiune şi semnarea tuturor contractelor cu diferite instituţii private sau de stat, bănci şi altele… în  a duce la îndeplinire obiectivele  pentru care a fost constituită  organizaţia OUAI OLTUL OLANU.
  5. Diverse.

     PREŞEDINTE,                                             SECRETAR,
                     ILIE ION                                                PISTOL GHEORGHE

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here