Biserica satului Ciorăști din județul Vâlcea, în haine de sărbătoare

0
Foto - preot Gheorghe Anca

Întreagă Ortodoxie prăznuiește în ziua a paisprezecea a lunii a doua a anului bisericesc pe Sfânta Parascheva, cea mult folositoare ale cărui Sfinte Moaște se află la Catedrala Mitropolitană Ortodoxă din Iași, ocrotind de acolo întreaga Românie ținând uniți în credință, nădejde și dragoste numeroși oameni care calcă pragul bisericilor ocrotite de ea printre acestea se numără și Biserica satului Ciorăști, unde programul manifestărilor liturgice a debutat sâmbătă seară, 13 octombrie 2018, în ajunul sărbătorii cu Slujba Vecerniei unite cu Litia, continuând duminică, 14 octombrie 2018, cu Slujba Utreniei, Sfânta liturghie, parastasul de obște pentru ctitori, slujitori, ostenitori, închinători și binefăcători. După citirea apostolului și a Evangheliei, rânduite Preacucernicul Părinte paroh Viorel Stoicănescu a rostit un bogat cuvânt de învățătură în cadrul căruia a evidențiat următoarele:   .

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Preacucernici Părinți împreună slujitor, iubiți credincioși și credincioase. Cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu am săvârșit și anul acesta sfânta Slujbă a Vecerniei unite cu Litia continuând astăzi în ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva, cea mult folositoare cu Slujbă Utreniei și a Sfintei Liturghii. Sfânta este cinstită în chip deosebit în România, țară numită și Grădina Maicii Domnului, deoarece mulți oameni, care deși s-au născut pe pământ având ca noi, având înclinarea spre păcat au ales să se lepede de eul lumesc și să-și dedice viața aceasta trecătoare Luminii Celei Adevărate Hristos, propovăduind Cuvântul Evangheliei Sale, dobândind pentru aceste fapte bineplăcute cununa neveștejită a sfințeniei și darul facerii de minuni așadar, trupurile lor izvorăsc binecuvântarea cerească și Darurile Sfântului Duh.

Sfânta Parascheva este liman îndestulător tuturor celor care cu credință fierbinte o chemă în rugăciuni adeseori auzim pe frații noștri care din nefericire zicându-ne Voi Ortodocși vă închinați unor simple oase, nu există sfinți nu există Dumnezeu. Acestora noi, le dăm răspunsul și le spunem Dumnezeu există, dacă Dumnezeu nu există nu ar exista nici ei, iar în ceea ce privește închinarea la simple relicve așa cum le numesc le spunem clar și răspicat că aceste oase sun purtătoarele Duhului Sfânt între ele și noi există o legătură tainică neîntreruptă ei, se așteaptă ca aceste relicve aşa cum le numesc să le răspundă prin viu cuvânt însă o dată dobândit Darul sfințeniei au sufletul deasupra raclei în care odihnește trupul în ceea ce privește răspunsul prin viu grai le spunem cu iubire le spunem că el dau semne când nici nu gândim important este să ne păstrăm tăria credinței și să nu ne lăsăm amăgiți de acești frați ai noștri care la îndemnul duhurilor necurate au ieșit din comuniune euharistica întinându-și haina Tainei Botezului.

Pelerinajul Sfintei începe din locurile natale ajunge la Ierusalim cu binecuvântarea povățuitorului Ei duhovnicesc rămânând acolo până la vârsta de 25 urmând ca la 25 de ani să primească de la Mirele mult iubit vestea că trebuie să se întoarcă în locurile natale pentru a se săvârși cu pace la vârsta  de 27 de ani. După cum am văzut din  rânduiala liturgică săvârșită în ajun și astăzi ele au foste puțin mai deosebite fiind adăugate Cântările Învierii. Semnul alegerii Sfintei a fost arătat de timpuriu fiind la biserică ascultând cuvintele Acela dătătoare de Viață ale Domnului Hristos, Cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie.

Cuvintele auzite au prins rădăcină în inima ei, astfel că ieșind pe ne așteptate din biserică aceasta schimbă hainele sale cele bune cu ale unui cerșetor ce se afla la poartă. După trecerea la viața cerească trupul a fost îngropat la marginea mării aflându-se nedescompus în timp când a fost săpată o groapă pentru  un marinar din acele locuri Sfânta Parascheva stând pe scaunul împărătesc a apărut noaptea în vis groparului Gheorghe zicându-i să o mute  din acel loc. După dezgropare Sfintele  ei Moaște au fost mutate la Veliko Târnovo aici au poposit vreme de 100 apoi au trecut prin Bulgaria, Grecia și Moldova aduse de Vasile Lupu.“ – a conchis Cucernicia Sa Viorel Stoicănescu

La finalul momentelor liturgice soborul slujitor a urat tuturor credincioșilor ce poartă Sfintei și derivatele tradiționalul la mulți ani! Sănătate, pace și întru toate bună sporire dacă în cadrul Sfintei Liturghii participăm tainic la masa euharistică împărtăşind – ne cu Trupul și Sângele Domnului, toți cei prezenți au participat la agapă îmbinând în acest fel Liturghia cu Filantropia.

Articol consemnat și tehnoredactat de Andrei Sofian Stanciu, responsabil comunicare Mass–Media al Parohiei

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here