PROIECTUL ERASMUS+ ”ROBOGENIUS”

0

Asociația de Studii Socio-Economice, Colegiul Național Frații Buzești, Quarter Mediation, Olanda, 1 o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos, Grecia, Cookie Box, Spania implementează proiectul Erasmus+ KA2 Parteneriate strategice pentru educația școlară cu titlul “ROBOGENIUS – ROBOtics Learning for empowering the new GENerations of EU Innovators”,  acțiunea cheie – cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici. Acest proiect este coordonat de Boreal Innovation din Franța, Marsilia și a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.

Proiectul ROBOGENIUS își propune să creeze o legătură între organizațiile educaționale, entități interesate în economie și ONG-urile care pot utiliza rezultatele proiectului prin adaptarea la nevoile lor specifice, dar și prin focalizarea pe robotică, una din științele viitorului.

Prima întâlnire a proiectului ROBOGENIUS a fost organizată de Quarter Mediation în Assen, Olanda, în perioada 30-31 octombrie 2018 și a fost o oportunitate pentru partenerii din consorțiu de a discuta aspecte legate de managementul proiectului, precum și procedeele de evaluare, diseminare și comunicare.

Reprezentanții partenerilor din consorțiul ROBOGENIUS au definit planul de dezvoltare a strategiei pentru producerea rezultatelor intelectuale planificate pentru a fi realizate pe parcursul duratei proiectului: platforma online cu diferite funcționalități interactive, kit-ul de instruire, ghidul de bune practici și metodologia de concurs.

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei, precum și schimbările perpetue ale mediilor naturale și sociale, cer ca traseul educației să înceapă la o vârstă cât mai fragedă pentru a permite adaptabilitatea pe termen lung a mentalităților oamenilor la schimbările tehnologice.

Un obiectiv al proiectului este cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și a soluțiilor informatice în procesul de formare a tinerelor generații contribuind la dezvoltarea potențialului inovativ și creativ al tinerilor beneficiari ai proiectului. Utilizarea mijloacelor și echipamentelor de înaltă tehnologie conferă activităților de învățamânt prevazute un caracter specific interdisciplinar și totodată caracter dual: teoretic și practic, știintific și tehnologic.

Implementarea proiectului este un aport la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi a soluţiilor informatice în procesul de producţie/prestare servicii in general, prin generatii pregatite în acest sens și cu abilități specifice formate.

Prof. coordonator Alina Rotariu
Prof. coordonator Camelia Buzatu

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here