Perlele ROF-urilor doljene

0

În luna ianuarie, Consiliul Județean al Elevilor Dolj anunța startul unui demers având drept scop creșterea transparenței și responsabilizarea conducerilor liceelor în elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare (ROF).

Pașii de la baza inițiativei au fost colectarea documentelor – prin accesarea site-urilor unităților de învățământ, precum și prin solicitări în baza Legii 544/2001 cu privire la liberul acces la informații de interes public – , analizarea acestora și extragerea prevederilor care nu se află în concordanță cu legea în vigoare, în vederea întocmirii de adrese ce urmează a fi trimise către școli, solicitându-se modificarea ROF-urilor în baza sugestiilor sau constatărilor realizate.

Aproximativ o lună mai târziu, se observă, în mod dezamăgitor, gradul redus de respectare a obligației liceelor de a posta pe site-ul propriu regulamentul. Unde este afișat, însă, rareori este și actualizat, disponibile publicului fiind în general versiuni din anii școlari anteriori. Nici solicitărilor formulate nu li s-a acordat mare atenție, 5 dintre instituțiile de învățământ vizate neoferind încă un răspuns.

Dintre cele care au pus la dispoziție regulamentele, nici una nu respectă în totalitate normele superioare, prevăzute în Legea Educației Naționale 1/2011, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) sau Statutul Elevului. De altfel, abuzurile par a se perpetua, transmițându-se de la o școală la alta, prin binecunoscutul fenomen de „copy-paste”, căci paragrafe întregi ce facilitează sau îndeamnă la încălcarea drepturilor beneficiarilor primari ai educației apar sub exact aceeași formă în multiple regulamente. Câteva exemple de astfel de mențiuni vă prezentăm mai jos:

  • „(Dirigintele) numește, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini și organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei”, așadar în majoritatea liceelor doljene, contrar art. 39 (1) din Statutul Elevului: „Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor.”, este o regulă omiterea principiului reprezentativității, alături de știrbirea independenței elevilor în alegerea celor care le apără interesele legitime;
  • Sancțiunile colective sunt o practică de asemenea des întâlnită, articolul următor și altele asemănătoare apărând în mod repetat: „Pagubele produse în spaţiile de învăţământ din liceu, precum şi lucrările necesare reparaţiilor vor fi suportate de elevi, părinţii acestora în cazul minorilor vinovaţi. În situaţia în care nu se cunosc elevii care au produs pagubele, consecinţele vor fi suportate de clasa sau de clasele care se află în acea parte a clădirii liceului ori s-au aflat în acel spaţiu şcolar.”, așadar, în loc să se folosească toate resursele necesare pentru a identifica elevii vinovați de pagube patrimoniale, este mai ușor ca vina să fie aruncată asupra unui colectiv întreg de elevi, care nu a participat la comiterea faptelor și, în unele cazuri, nici nu cunoaște situația;
  • În ciuda art. 198 (2) din ROFUIP, în numeroase licee regulamentul școlar prevede existența „elevilor de serviciu pe școală”, sarcinile care survin odată cu această „calitate”, precum și sancțiunile pentru nerespectarea lor. În acest sens dorim să subliniem faptul că responsabilitatea elevului este să participe la cursuri, nu să se asigure de paza în școală, de respectarea ordinii pe holuri sau de intrarea și ieșirea persoanelor străine din perimetrul școlar;
  • În prea puține unități de învățământ preuniversitar este specificat dreptul elevilor majori de a părăsi incinta școlii, garantat prin art. 15 pct. k) din Statutul Elevului, de obicei solicitându-se „bilet de voie semnat de director/profesorul de serviciu/diriginte”. Chiar dacă școlile se conformează acestui articol din SE în practică, atragem atenția asupra actualizării ROF-urilor încât dreptul anterior menționat să se respecte și în teorie, pentru a nu crea confuzii în rândul elevilor sau al personalului școlii; 
  • „Confiscarea” telefoanelor mobile în caz de utilizare în timpul cursurilor este la ordinea zilei în liceele doljene, cel puțin conform regulamentelor acestora. Elevii sunt, astfel, deposedați de bunuri personale care nu atentează la siguranța lor sau a celor din jur, până la finalul zilei, al săptămânii sau până când un părinte vine să îl ridice „din cabinetul directorului sau de la secretariat”, ceea ce intră în contradicție cu art. 15 pct. e) din Statutul Elevului.

Acestor prevederi li se adaugă, însă, și unele mai grave, care transformă elevii în condamnați, al căror unic drept este acela la obediență. În școli precum Liceul „Traian Vuia”, Liceul „Matei Basarab” și Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” sunt prevăzute „lucrările de salubrizare”, „munca socială” sau „munca în folosul unității”, prin reținerea elevilor după ore, ceea ce constituie un abuz vădit.

Tot în Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” se percepe o amendă de 100 lei pentru „folosirea neadecvată, murdărirea sau distrugerea bunurilor școlii”, conducerea școlii aplicând sancțiuni care depășesc competențele și autoritatea sa. Aceeași situație și în Liceul „Matei Basarab” și Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”, unde pentru consumul de tutun în perimetrul școlii, în loc ca elevii să fie sancționați de organele avizate, direcțiunea acordă amenzi în valoare de 20 lei, respectiv 100-500 lei.

Perlele ROF-urilor continuă, căci pentru simpla posesie a telefoanelor cu cameră, camerelor de filmat, reportofoanelor sau aparatelor foto, elevii din Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” pot fi eliminați pe trei zile, așadar privați de dreptul la educație, și li se poate scădea media la purtare la 7.

Când vorbim despre elaborarea ROF-urilor, luăm în calcul două probleme: una este de ordin legislativ, în sensul că orice regulament al oricărei instituții trebuie să se supună documentelor normative superioare, iar aici ne referim mai ales la LEN 1/2011, ROFUIP și Statutul Elevului, adoptat prin Ordin de ministru; cea de-a doua privește mai mult aspecte de mentalitate – care este scopul cultivării principiului tăcerii, supunerii elevilor la abuzuri, transformării acestora în adepți ai zicalei „capul plecat, sabia nu-l taie”?

Este aberant să încalci conștient drepturile beneficiarilor primari ai educației pe care școala din subordinea ta ar trebui să o livreze, să îi supui la „muncă socială” sau „de salubrizare”, de parcă ar fi lucrători cu ziua. Perceperea unor taxe sau amenzi pentru abaterile săvârșite este de asemenea ilegală și contravine atât caracterului gratuit al învățământului preuniversitar de stat, cât și statutului instituției de învățământ, care nu are cum să aplice astfel de sancțiuni. Trebuie să conștientizăm cu toții că scopul școlii este educarea elevilor, determinarea acestora să înțeleagă nu doar că au greșit, ci și cum sau de ce au greșit.

Întotdeauna am fost promotori deopotrivă ai drepturilor și obligațiilor celor pe care îi reprezentăm și suntem de acord cu sancționarea lor când este cazul, însă doar în condițiile legii și în așa fel încât imaginea, demnitatea, siguranța lor să nu fie prejudiciate. Toată atenția conducerii școlilor trebuie să se concentreze asupra construirii unui mediu propice dezvoltării armonioase a elevilor, în spiritul corectitudinii, deschiderii, cooperării, înțelegerii și respectului reciproc.

Cum li se explică adulților de mâine că nu e corect să comită abuzuri pe parcursul vieții, dacă în timpul școlii ei sunt victime ale acestor fenomene? Firește, suntem conștienți și de faptul că unele dintre prevederile ilegale expuse sunt scrise doar de dragul de a fi, neactualizate de ani buni, sau că nu sunt realmente puse în practică, însă indiferent de gradul de aplicare, ceea ce urmărim este tratarea ROF-urilor cu mai multă responsabilitate în procesul de scriere și adoptare. Școlile nu pot funcționa în baza unor perle”, declară Andra-Maria Ion, președintele CJE Dolj.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here