Parlamentul European extinde normele UE la conductele de gaze naturale din țări terțe

0

Pentru a asigura claritate juridică și o furnizare competitivă, deputații au aprobat noi norme privind piața gazelor naturale, introducând toate conductele sub cadrul juridic al UE

Joi, 4 aprilie 2019, eurodeputații au adoptat o revizuire a normelor UE privind piața de gaze, cu 465 de voturi pentru, 95 împotrivă și 68 de abțineri, cu scopul de a extinde reglementările (inclusiv cele privind concurența) la toate conductele care intră pe teritoriul UE din țări terțe.

O piață de gaze europeană mai competitivă în beneficiul consumatorilor

Reglementările modificate vor crea o piață a gazelor în UE mai competitivă: infrastructura de transport al gazelor naturale și furnizarea de gaz trebuie să fie în proprietatea unor entități diferite. Conductele trebuie să devină accesibile și altor operatori, după cum este deja regula pentru conductele interne de gaze naturale din UE. Consumatorii vor beneficia astfel de mai multă concurență și, prin urmare, de prețuri mai mici.

Această revizuire clarifică, de asemenea, cadrul juridic pentru orice viitor proiect de infrastructură ce implică țări din afara UE, inclusiv cu Regatul Unit atunci când va deveni o țară terță.

Condiții stricte pentru derogări în cazul conductelor noi de gaze din țări terțe

Reglementările modificate conferă Uniunii competență exclusivă în ceea ce privește acordurile privind noile conducte de gaz între UE și țări terțe, inclusiv pentru acordarea de derogări. Comisia poate autoriza statul membru în care se află primul punct de intrare a conductei să înceapă negocierile privind livrarea de gaze printr-o nouă conductă provenind dintr-o țară terță, cu excepția cazului în care consideră că acest lucru este în conflict cu legislația UE sau dăunează concurenței sau securității aprovizionării. Comisia poate consulta alte țări UE interesate înainte de a propune o derogare de la normele europene și este cea care decide acordarea derogării.

Pentru conductele existente (conectate la conductele UE înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive), un stat membru poate decide o derogare în termen de un an de la intrarea în vigoare a directivei, dacă acest lucru nu dăunează concurenței.

În urma votului, raportorul Jerzy Buzek (EPP, PL) a declarat: „Mulți actori orientați spre profit au dorit eșuarea acestor negocieri, deoarece fără acest acord normele UE nu s-ar aplica conductelor de gaze din țările care nu sunt membre UE. Dar ceea ce ar aduce profit pentru unii actori de pe piață, ar aduce o pierdere multidimensională cetățenilor noștri și uniunii energetice în ansamblu. De acum înainte, toate conductele de gaze din țările terțe, inclusiv Nord Stream 2, vor trebui să respecte regulile UE: accesul terților, separarea proprietății, tarifele nediscriminatorii și transparența. Toate acestea se traduc prin asigurarea unei securități energetice mai puternice pe continentul nostru. Acesta a fost întotdeauna principalul obiectiv al Parlamentului European și sunt încântat că l-am realizat.“

În urma aprobării oficiale de către miniștrii UE, directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare după 20 de zile. Statele membre vor avea nouă luni pentru a-și aduce legislația națională în conformitate cu această directivă.

Peste 70% din cantitatea de gaz natural vândut în Uniunea Europeană este importată din țări terțe, mai ales prin intermediul conductelor.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here