Consiliul European a adoptat un regulament menit să îmbunătățească funcționarea rețelei de ofițeri de legătură în materie de imigrație

0

Uniunea Europeană consolidează cooperarea și coordonarea dintre ofițerii de legătură trimiși în țări terțe de statele membre sau de UE pentru a se ocupa de chestiuni legate de imigrație. În acest scop, vineri, 14 iunie 2019, Consiliul European a adoptat un regulament menit să îmbunătățească funcționarea rețelei europene de ofițeri de legătură în materie de imigrație. Noile norme includ următoarele dispoziții:

  • introducerea unui comitet director la nivelul UE pentru a consolida gestionarea rețelei și coordonarea ofițerilor de legătură în materie de imigrație, menținându-se totodată competența autorităților de trimitere, în vederea asigurării eficienței și a unor linii clare de comunicare
  • un rol mai important pentru ofițerii de legătură în combaterea introducerii ilegale de migranți
  • ofițerii de legătură vor strânge informații pentru a ajuta țările terțe să preîntâmpine fluxurile de migrație ilegală și pentru a sprijini gestionarea frontierelor externe ale UE
  • ofițerii de legătură vor ajuta totodată statele membre să faciliteze returnările resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală
  • vor fi puse la dispoziție fonduri destinate sprijinirii activităților ofițerilor de legătură în materie de imigrație, acestea urmând să fie alocate de comun acord cu comitetul director

*****************

Ofițerii de legătură în materie de imigrație sunt trimiși în țările terțe de statele membre sau de UE pentru a stabili și a menține contacte cu autoritățile țării-gazdă cu privire la aspecte legate de migrație (prevenirea și combaterea migrației ilegale, facilitarea returnării, gestionarea migrației legale).

În 2004, UE a adoptat un regulament privind crearea unei rețele europene de ofițeri de legătură în materie de imigrație pentru a coordona eforturile ofițerilor trimiși într-o anumită țară terță sau regiune. Cu toate acestea, cu aproape 500 de ofițeri de legătură în materie de imigrație trimiși în prezent de statele membre în peste 100 de țări, au continuat să existe lacune în materie de coordonare, pe care noile norme le vor aborda.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here