Unsprezece pasageri au ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru a solicita compensații de la České aerolinie

0
Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Unsprezece pasageri au făcut o rezervare unică la operatorul de transport aerian ceh České aerolinie pentru un zbor de la Praga (Republica Cehă) la Bangkok (Thailanda) prin Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). Primul zbor din acest zbor cu legătură directă, asigurat de České aerolinie, între Praga și Abu Dhabi a fost efectuat conform planului de zbor și a sosit la Abu Dhabi la timp. În schimb, al doilea zbor, asigurat în cadrul unui acord de partajare a codurilor de către operatorul de transport aerian necomunitar Etihad Airways de la Abu Dhabi la Bangkok, a avut o întârziere la sosire de 488 de minute.

Această întârziere cu o durată mai mare de trei ore este susceptibilă să dea dreptul pasagerilor la o compensație în temeiul Regulamentului privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian

Pasagerii au sesizat instanțele cehe cu acțiuni îndreptate împotriva České aerolinie pentru a li se acorda compensația prevăzută de regulamentul privind drepturile pasagerilor. České aerolinie contestă însă în fața acestor instanțe temeinicia acestor acțiuni, invocând faptul că nu poate fi considerată responsabilă pentru întârzierea zborului dintre Abu Dhabi și Bangkok având în vedere faptul că acest zbor a fost efectuat de alt operator de transport aerian. Sesizat cu litigiul în apel, Městský soud v Praze (Tribunalul Municipal din Praga, Republica Cehă) solicită Curții de Justiție să stabilească dacă České aerolinie poate fi obligată la plata unei compensații în temeiul regulamentului privind drepturile pasagerilor.

Prin hotărârea pronunțată joi, 11 iulie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene amintește mai întâi că un zbor cu una sau cu mai multe legături directe care a făcut obiectul unei rezervări unice constituie un ansamblu în vederea aplicării dreptului la compensație al pasagerilor prevăzut de regulamentul privind drepturile pasagerilor.

Astfel, un zbor cu legătură directă, în cadrul căruia primul zbor a fost efectuat cu plecarea de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, în cazul de față Praga, intră în domeniul de aplicare al regulamentului chiar dacă al doilea zbor din cadrul acestui zbor cu legătură directă a fost efectuat de un operator de transport necomunitar cu plecarea și cu destinația un stat terț față de Uniunea Europeană.

În ceea ce privește aspectul dacă České aerolinie, operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor din cadrul zborului cu legătură directă, poate fi obligat la plata compensației datorate pentru întârzierea prelungită la sosire a celui de al doilea zbor din acest zbor efectuat de Etihad Airways, Curtea constată că în temeiul regulamentului privind drepturile pasagerilor, obligația de acordare de compensații pasagerilor revine exclusiv operatorului efectiv de transport aerian al zborului în cauză. În acest sens, Curtea subliniază că pentru a putea califica un operator de transport aerian drept operator efectiv de transport aerian, trebuie să se demonstreze în mod special că acest operator de transport a realizat efectiv zborul în cauză. Or, întrucât České aerolinie a realizat efectiv un zbor în cadrul contractului de transport încheiat cu pasagerii în cauză, poate fi calificată drept operator efectiv de transport aerian.

În consecință, Curtea de Justiție a Uniunii Europene concluzionează că în împrejurările prezentei cauze, České aerolinie datorează în principiu compensația prevăzută de regulament pentru întârzierea prelungită la sosire a zborului cu legătură directă cu destinația Bangkok, deși această întârziere prelungită a intervenit la zborul dintre Abu Dhabi și Bangkok și este imputabilă Etihad Airways. În acest sens, Curtea subliniază în mod special că în cadrul zborurilor cu una sau cu mai multe legături directe, care fac obiectul unei rezervări unice, un operator efectiv de transport aerian care a realizat primul zbor nu poate să se ascundă în spatele executării defectuoase a unui zbor ulterior efectuat de alt operator de transport aerian.

În sfârșit, Curtea de Justiție a Uniunii Europene amintește că regulamentul privind drepturile pasagerilor rezervă operatorului efectiv de transport aerian care a trebuit să achite o compensație în favoarea pasagerilor pentru întârzierea prelungită a unui zbor cu legătură directă, care face obiectul unei rezervări unice și care este efectuat în parte de alt operator de transport în cadrul unui acord de partajare a codurilor, dreptul de a se întoarce împotriva acestuia din urmă pentru a obține compensarea acestei sarcini financiare.

**************

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu soluționează litigiul național. Este de competența instanței naționale să soluționeze cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here