Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier a scos la concurs posturi vacante

0

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, în cadrul instituţiei:

 • Inspector de trafic rutier – cincizeci de posturi, în cadrul Inspectoratelor Teritoriale (I.T.) și Serviciul Monitorizare și Control (S.M.C.) (sediul central):
  • Inspector trafic rutier treapta I: T. nr.1 – Ilfov – un post
  • Inspector trafic rutier treapta IA: T. nr.2 – Tulcea – un post, I.T. nr.3 – Iași – un post, I.T. nr.4 – Satu Mare – un post, I.T. nr.6 – Gorj – un post, I.T. nr.7 – Prahova – un post, I.T. nr.8 – Covasna – un post
  • Inspector trafic rutier debutant: M.C. (sediul central) – un post, I.T. nr.1 – București – un post, I.T. nr.2 – Constanța – un post, I.T. nr.2 – Brăila – un post, I.T. nr.3 – Bacău – un post, I.T. nr.4 – Sălaj – două posturi, I.T. nr.5 – Arad – un post, I.T. nr.5 – Timiș – un post, I.T. nr.6 – Dolj – un post, I.T. nr.6 – Mehedinți – un post, I.T. nr.7 – Argeș – un post, I.T. nr.7 – Teleorman – un post, I.T. nr.7 – Buzău – un post, I.T. nr.8 – Mureș – un post, I.T. nr.8 – Brașov – un post
  • Inspector trafic rutier grad II: I.T. nr.1 – București – două posturi, I.T. nr.1 – Ilfov – un post, I.T. nr.2 – Brăila – un post, I.T. nr.2 – Călărași – un post, I.T. nr.3 – Galați – un post, I.T. nr.3 – Iași – un post, I.T. nr.4 – Bistrița Năsăud – un post, I.T. nr.4 – Bihor – un post, I.T. nr.5 – Hunedoara – un post, I.T. nr.6 – Dolj – un post, I.T. nr.6 – Mehedinți – un post, I.T. nr.7 – Giurgiu – un post, I.T. nr.8 – Sibiu – un post, I.T. nr.8 – Harghita – un post
  • Inspector trafic rutier grad I: S.M.C. (sediul central) – două posturi, I.T. nr.2 – Ialomița – un post, I.T. nr.2 – Tulcea – un post, I.T. nr.3 – Galați – un post, I.T. nr.3 – Suceava – un post, I.T. nr.7 – Dâmbovița – un post
  • Inspector trafic rutier grad IA: T. nr.2 – Brăila – un post, I.T. nr.2 – Ialomița – un post, I.T. nr.5 – Caraș Severin – un post, I.T. nr.6 – Vâlcea – un post, I.T. nr.7 – Teleorman – un post
 • Consilier juridic grad IA: Direcția Juridică – Serviciul Contencios Administrativ (sediul central) – un post
 • Consilier juridic grad II – Direcția Investiții și Administrativă – Serviciul Achiziții Publice și Ordonanțare (sediul central) – un post
 • Economist grad II – Direcția Investiții și Administrativă – Serviciul Logistică Administrativ – Biroul Administrativ și Derulare Contracte (sediul central) – un post
 • Economist grad I – Direcția Economică – Biroul Contabilitate (sediul central) – un post
 • Economist grad IA – Direcția Economică – Biroul Contabilitate (sediul central) – un post
 • Consilier juridic grad I – Direcția Strategii, Dezvoltare și Management – Serviciul Reglementări Legislative – Biroul Reglementări și Armonizare Legislativă (sediul central) – un post
 • Consilier grad II – Compartiment Consilieri (sediul central) – un post
 • Consilier grad I – Compartiment Consilieri (sediul central) – un post
 • Consilier grad IA – Compartiment Consilieri (sediul central) – un post
 • Consilier juridic grad II – Compartiment Protecția Datelor Personale (sediul central) – un post
 • Consilier juridic grad IA – Corp Control și Anticorupție (sediul central) – două posturi
 • Economist grad II – Corp Control și Anticorupție (sediul central) – un post
 • Economist grad I – Corp Control și Anticorupție (sediul central) – un post
 • Expert în securitate și sănătate în muncă grad IA – Serviciul Gestiune Personal, Pregătire Profesională și Securitate în Muncă – Biroul Resurse Umane și Evaluare Profesională – Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă și Situații de Urgență (sediul central) – un post
 • Specialist resurse umane grad II – Serviciul Gestiune Personal, Pregătire Profesională și Securitate în Muncă – Compartimentul Gestiune Personal (sediul central) – un post
 • Asistent director debutant – Serviciul Gestiune Personal, Pregătire Profesională și Securitate în Muncă – Biroul Resurse Umane și Evaluare Profesională – Compartimentul Secretariat (sediul central) – un post
 • Asistent director grad II – Serviciul Gestiune Personal, Pregătire Profesională și Securitate în Muncă – Biroul Resurse Umane și Evaluare Profesională – Compartimentul Secretariat (sediul central) – un post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Inspector de trafic rutier (studii medii) treapta I

Condiții de participare:

– pregătire de bază: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ca urmare a absolvirii unui liceu în profilul tehnic și vechime în muncã în domeniul transporturilor rutiere de cel puţin 3 ani

– vechime totală în muncă: minim 4 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Inspector de trafic rutier (studii medii) treapta IA

Condiții de participare:

– pregătire de bază: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ca urmare a absolvirii unui liceu în profilul tehnic și vechime în muncã în domeniul transporturilor rutiere de cel puţin 3 ani

– vechime totală în muncă: minim 7 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Inspector de trafic rutier (studii superioare) debutant

Condiții de participare:

– pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor

– vechime în specialitatea studiilor: 0-6 luni

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Inspector de trafic rutier (studii superioare) grad II

Condiții de participare:

– pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor;

Sau

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani.

– vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Inspector de trafic rutier (studii superioare) grad I

Condiții de participare:

– pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor;

Sau

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani.

– vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Inspector de trafic rutier (studii superioare) grad IA

Condiții de participare:

– pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor;

Sau

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani.

– vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Consilier juridic grad IA

Condițiile de participare:

– pregătire de bază:  studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – științe juridice.

– vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Consilier juridic grad II – Compartiment Protecția Datelor Personale

Condițiile de participare:

– pregătire de bază:  studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – științe juridice.

– vechime în specialitatea studiilor: minim 1 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Consilier juridic grad II – Direcția Investiții și Administrativă – Serviciul Achiziții Publice și Ordonanțare

Condiții de participare:

– Pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – științe juridice

– vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an

– experiență în domeniul achizițiilor publice

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine.

 • Economist grad II

Condiții de participare:

– Pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – științe economice

– vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine.

 • Economist grad I

Condiții de participare:

– Pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – științe economice

– vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Economist grad IA

Condiții de participare:

– Pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – științe economice

– vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Consilier juridic grad I – Direcția Strategii, Dezvoltare și Management – Serviciul Reglementări Legislative – Biroul Reglementări și Armonizare Legislativă

Condițiile de participare:

– pregătire de bază:  studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – științe juridice.

– vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Consilier grad IA – Compartiment Consilieri

Condițiile de participare:

– pregătire de bază:  studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior.

– vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Consilier grad I – Compartiment Consilieri

Condițiile de participare:

– pregătire de bază:  studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior.

– vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Consilier grad II – Compartiment Consilieri

Condițiile de participare:

– pregătire de bază:  studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior.

– vechime în specialitatea studiilor: minim 1 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Expert în sănătate și Securitate în muncă grad IA

Condiții de participare:

– Pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior – științe inginerești

– certificat – Cadru tehnic situații de urgență

– certificat – Inspector protecția muncii (180 ore)

– Curs postuniversitar – Evaluator riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională

– vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Specialist resurse umane grad II

Condiții de participare:

– Pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior

– certificat inspector resurse umane

– vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Asistent director debutant

Condiții de participare:

– Pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior

– vechime în specialitatea studiilor: –

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

 • Asistent director grad II

Condiții de participare:

– Pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior

– vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an

– cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail, internet – nivel bine

Pentru ocuparea postului de inspector de trafic rutier, candidații trebuie:

 • Sa aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 • Sa detina permis de conducere minim categoria B;
 • Limbi straine: o limba de circulatie internationala, nivel mediu.
 • Sa nu fi avut suapendata pentru consum de alcool exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor in ultimile 6 luni sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere;
 • Sa nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani;
 • Sa nu fi fost condamnat printr-o hotatrare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul armelor si munitiilor, la regimul circulatiei pe drumurile publice sau perivind legislatia din domeniul transportului rutier, de omor, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie,ultraj contra bunelor moravuri, furt, tulburarea linistii publice, viol, lipsire de libertate in mod ilegal, luare sau dare de mita, trafic de influenta, trafic sau consum ilicit de droguri, cu exceptia cazului in care a intervenit reabilitarea sau amnistia.
 • Sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic pentru desfasurarea activitatii de inspector de trafic rutier;
 • Sa nu fi fost destituit din functie dintr-o institutie pubilica sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 august 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 0725/597.680.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here