Schimbările climatice amenință oceanele și mările: Concluzii adoptate de Consiliul European

0

Marți, 19 noiembrie 2019, Consiliul European a adoptat Concluzii privind oceanele și mările, în care subliniază că schimbările climatice reprezintă o amenințare directă și existențială la adresa vieții din oceane și mări, pe întregul glob. Acesta solicită intensificarea măsurilor de politică la toate nivelurile de guvernanță pentru protejarea ecosistemelor marine și costiere. Consiliul ia act cu mare îngrijorare de încălzirea mărilor regionale europene într-un ritm mai rapid decât media.

Statele membre al UE subliniază în mod unanim necesitatea unor acțiuni imediate împotriva amenințărilor în creștere asupra oceanelor, mărilor și zonelor noastre costiere. Consiliul European invită Comisia să propună opțiuni în materie de politici pentru a se răspunde constatărilor alarmante ale noului Raport special privind oceanele și criosfera într-un climat în schimbare al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC).

În concluziile sale, Consiliul European subliniază importanța următoarelor elemente:

  • utilizarea durabilă a resurselor marine;
  • economie albastră durabilă, precum și rolul sectoarelor economice legate de oceane, mări și zone costiere, inclusiv pescuitul, transportul maritim și energiile din surse regenerabile offshore;
  • sporirea coordonării în domeniul securității maritime, inclusiv a cooperării circumpolare în domeniul meteorologiei și al oceanografiei;
  • protejarea regiunii arctice, precum și a regiunilor ultraperiferice și a țărilor și teritoriilor de peste mări, având în vedere vulnerabilitatea specifică a acestora la schimbările climatice;
  • reducerea deșeurilor marine, inclusiv a deșeurilor de materiale plastice și microplastice;
  • asigurarea unor oceane sănătoase și reziliente;
  • protejarea biodiversității ecosistemelor marine și costiere vulnerabile;
  • consolidarea cercetării și a științelor oceanelor.
Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here