ACCES 360° – Program integrat de ocupare sustenabilă și de calitate a forței de muncă în Regiunea Sud Muntenia

0

Asociaţia Clubul Sportiv Smart Atletic, în parteneriat cu SC Partners Consulting SRL au derulat în perioada iulie 2018 – ianuarie 2020 proiectul „ACCES 360° – Program integrat de ocupare sustenabilă şi de calitate a forţei de muncă în Regiunea Sud Muntenia”, după ce a accesat o finanţare europeană în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Prin proiect ne-am propus să atingem următoarele obiective specifice:

Obiectivul specific 1: Informarea şi consilierea profesională a celor 360 persoane din grupul ţinta, prin activarea şi furnizarea unui pachet SMART 360° (pe 5 dimensiuni complementare) de servicii specializate şi personalizate de informare şi consiliere profesională şi de medierea muncii pentru stimularea ocupării.

[S] Selectare și mentinere grup țintă
[M] Medierea muncii
[A] Acces la servicii personalizate de informare și consiliere profesională
[R] Realizarea rețelei “Acces 360” sub forma unei platforme online
[T] Teambuilding, testare și transferabilitate.

Obiectivul specific 2: Organizarea și derularea unui program personalizat de formare profesională în 5 domenii de activitate, corelate cu nevoile specifice de pe piața muncii din regiunea Sud Muntenia pentru 350 persoane din grupul țintă:
• șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație);
• persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semisubzistență;
• cetățeni români aparținând minoritații romă.

La finalul celor 18 luni de implementare a proiectului, printre cele mai importante rezultate care au fost atinse menționăm:
• 3 centre intraregionale de formare (Giurgiu, Teleorman, Prahova), în care au fost organizate 14 grupe de cursanți
• 366 de beneficiari care au obtinut o calificare în domeniile manichiurist-pedichiurist, lucrător în comerț, agent de securitate (o depășire cu 26.64% a indicatorului de realizare)
• Peste 360 de beneficiari care au participat activ și au beneficiat de servicii personalizate de informare, consiliere profesională și medierea muncii.
• Parteneriate sustenabile cu instituții din domeniul educativ, societate civil, ocupațional etc din Regiunea Sud Muntenia

Fig 1: Cele 14 grupe, pe localități și nr de persoane care au obținut o calificare

Fig 2: Repartizarea participanților pe cele 3 centre intraregionale

Număr și procente persoane care au obţinut o calificare pe meserii (manichiurist pedichiurist, lucrător în comerţ şi agent de securitate

Proiectul „ACCES 360° – Program integrat de ocupare sustenabilă şi de calitate a forţei de muncă în Regiunea Sud Muntenia”, reprezintă un prim pas pe care ACS Smart Atletic l-a făcut în acest domeniu. Experienţa dobândită în urma implementării proiectului, provocările, bună colaborare cu unităţile de învăţământ, şcoli şi licee din regiune, asociaţii, fundaţii, AJOFM-uri, angajatori, ne determina să continuăm, venind cu noi iniţiative în domeniul educaţional, cultural, sportiv şi ocupaţional.

Asociația Clubul Sportiv Smart Atletic, în parteneriat cu SC Partners Consulting SRL

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here