Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate

0

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Adopții și Copii (ANDPDCA) implementează Proiectul ”Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este de a accelera procesul de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități concomitent cu proiectarea politicii publice și a instrumentelor de lucru pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate și prevenirea re/instituționalizării.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • Elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea de alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate și prevenirea re/instituționalizării, bazată pe dovezi obținute din evaluarea ex ante;
  • Proiectarea instrumentelor de lucru în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități;
  • Realizarea coordonării la nivel interinstituțional pentru evitarea suprapunerilor de inițiative și evitarea dublei finanțări.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

  • Propunere de politici publice pentru prevenirea instituționalizării;
  • Instrumente de monitorizare și control a standardelor în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu handicap.

Durata proiectului: 06.08.2019 – 06.07.2022

Valoarea totală a proiectului (LEI): 15.013.626,47

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 12.609.023,52

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 13 februarie 2020, în intervalul orar 09:30 – 15:00, la Hotel Class, sala de conferințe “Atlas”, București, Strada Gârlei nr. 30A, sector 1.

Datele de contact beneficiar: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

B-dul Ghe. Magheru nr. 7, Sector 1, București

Tel.: +4(0) 213.100.789; Fax: +4(0)213.127.474

E-mail: contact@andpdca.gov.ro

Web: andpdca.gov.ro

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here